Illustrasjon: Mona Elisabeth Steinsland
Illustrasjon: Mona Elisabeth Steinsland

Kartleggingsprosjekt

Fylkeskommunen tek initiativ til fleire utviklingsprosjekt innafor ulike fagområde.For tida har vi desse prosjekta:

Marine grunnkart

I prosjektet skal det lagast detaljerte kart av sjøbotn i kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Prosjektet vil vare i tre år. Karttema som blir levert skal vere lette å bruke i arealplanlegging og forvalting av sjøområda, gjennom tilgjengelege og standardiserte kart- og datatenester.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområde

Prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde (friluftslivkartlegginga) har som mål at samtlege kommunar skal ha gjennomført friluftslivskartlegging innan utgangen av 2018/2019Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere prosjektet gjennom stimuleringsmiddel, fellessamlingar og rettleiing. Kommunane gjennomfører sjølve kartleggings- og verdsettingsarbeidet.

 

Del dette:

Kontakt

Torbjørn Hasund
Rådgjevar
Torbjorn.Hasund@sfj.no
930 04 685

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette