Fylkesatlas.no
Fylkesatlas.no

Kart

Eit godt kart formidlar bodskap tydeleg og fortel ein historie.

Kart blir eit stadig viktigare verkty i den daglege saksbehandlinga hjå fylkeskommunen. Vi brukar kart som grunnlag for eige saksutgreiing og til å presentere tema for publikum så dei sjølv kan finne viktig geografisk informasjon via kart.

Fylkesatlas

Fylkesatlas er eit web kart der vi legg ut alt av tema som vi sjølv bruker som grunnlag for sakshandsaming i vårt daglege virke. Det er både eigne tema som vi sjølv har produsert og tema frå andre aktørar.

Geografisk informasjonssystem (GIS)

GIS brukast til blant anna innsyn til og forvaltning av stadfesta informasjon. Eit GIS-system har grensesnitt der stadfesta informasjon kan presenterast i form av kart.

Del dette:

Kontakt

Synnøve Stalheim
plansjef
Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette