Kalender Tilskot

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
Tirsdag 1. juni
01.6 Søknadsfrist Den kulturelle spaserstokken
Søndag 15. aug.
15.8 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Fredag 15. okt.
15.10 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Onsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap
Onsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingsmidlar
Onsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingstiltak i kommunane
Lørdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet
Lørdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Lørdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist tilskot til vilttiltak
Tirsdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde
Tirsdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til friluftsaktivitet
Tirsdag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kulturmidlar
Tirsdag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kunstnarstipend
Fredag 15. april
15.4 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Lørdag 30. april
30.4 Søknadsfrist desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg
Mandag 2. mai
02.5 Søknadsfrist tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag
Onsdag 1. juni
01.6 Søknadsfrist Den kulturelle spaserstokken
Mandag 15. aug.
15.8 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Lørdag 15. okt.
15.10 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Torsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap
Torsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingsmidlar
Torsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingstiltak i kommunane
Søndag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet
Søndag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Søndag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist tilskot til vilttiltak
Onsdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde
Onsdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til friluftsaktivitet
Onsdag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kulturmidlar
Onsdag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kunstnarstipend
Lørdag 15. april
15.4 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Søndag 30. april
30.4 Søknadsfrist desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg
Tirsdag 2. mai
02.5 Søknadsfrist tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag

Del dette:

Relaterte lenker