Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Tirsdag 20. aug.
00:00 - 23:45 Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond Annet Næringsutvikling
Tirsdag 27. aug.
10:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 27. aug.
10:00 - 15:00 Folkehelseoversikt i kommunane - Bergen Folkehelse
Onsdag 28. aug.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 28. aug.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Onsdag 28. aug.
10:00 - 15:00 Læringsverkstad - program for folkehelsearbeid i kommunane Folkehelse
Torsdag 29. aug.
10:00 - 15:00 Folkehelseoversikt i kommunane - Voss Folkehelse
Fredag 30. aug.
30.8, 31.8, 01.9 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Søndag 1. sep.
Frist for å søkje fondsmidlar i MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond) Næringsutvikling
Mandag 2. sep.
Møte i fellesnemnda sitt arbeidsutval Politikk
Mandag 2. sep.
Møte i partssamansett utval Politikk
Mandag 2. sep.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 3. sep.
03.9, 04.9 Landbrukskonferanse - Klimaklokt Vestlandslandbruk Næringsutvikling
Torsdag 5. sep.
10:00 - 15:00 Folkehelseoversikt i kommunane - Førde Folkehelse
Torsdag 5. sep.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Florø Næringsutvikling
Onsdag 11. sep.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Onsdag 11. sep.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Onsdag 11. sep.
10:00 - 15:00 Fagdag om klima og tilbod i Den kulturelle skulesekken 2019-2020 Kultur
Onsdag 11. sep.
13:15 Møte i trafikktryggingsutvalet Politikk
Tirsdag 17. sep.
17.9, 18.9 Nasjonal hydrogenkonferanse Næringsutvikling
Tirsdag 17. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 18. sep.
Møte i fellesnemnda Politikk
Onsdag 18. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Torsdag 19. sep.
09:30 - 16:00 Kunst i offentlege rom Kultur
Onsdag 25. sep.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Tirsdag 1. okt.
01.10, 02.10, 03.10 Studietur/anleggskonferanse for Telemark fylke Kultur
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Onsdag 2. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Fredag 4. okt.
04.10, 05.10, 06.10 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Mandag 7. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Tirsdag 8. okt.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Tirsdag 15. okt.
15.10, 16.10 Konstituerande møte i Vestland fylkesting Politikk
Tirsdag 15. okt.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Flåm Næringsutvikling
Onsdag 23. okt.
Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Onsdag 23. okt.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 23. okt.
10:00 Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Tirsdag 29. okt.
29.10, 30.10 Plansamling om reguleringsplanlegging og tettstadutvikling Planlegging
Torsdag 31. okt.
31.10, 01.11 Felles barn, felles ansvar 2019 Kultur
Torsdag 31. okt.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Torsdag 31. okt.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Måløy Næringsutvikling
Tirsdag 12. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Tirsdag 19. nov.
Kommunar og frivillige i samspel Kultur
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Onsdag 20. nov.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Tirsdag 10. des.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Onsdag 11. des.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Mandag 16. des.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 17. des.
17.12, 18.12 Møte i Vestland fylkesting Politikk

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut