Foto som er teke ut eitt av vindauga på Flåmsbana. Det er sommar og fint vêr, vi ser toget og naturen.
Foto som er teke ut eitt av vindauga på Flåmsbana. Det er sommar og fint vêr, vi ser toget og naturen.

Foto: arthivraman/www.flickr.com

Jernbane

Jernbane er eit viktig del av transportsystemet i Noreg  for å nå målet: «Eit transportsystem som er sikkert, fremmar verdiskapning og bidreg til omstilling til lågutsleppssamfunnet».

Jernbaneverket prioriterer nødvendig drift og vedlikehald av sin infrastruktur og nye og  pågåande investeringsprosjekt. Jernbane er ein marginal transportinfrastruktur for Sogn og Fjordane. Når vi ser bort frå Flåmsbana, som er særs viktig i høve til reiseliv, har ikkje fylket jernbanetilbod i det heile. Planlagt utbygging i inter-cityområdet på Austlandet og andre regionale jernbanestrekningar vil ikkje medføre betra kollektivtrafikk eller infrastruktur her i fylket. Det er viktig med ei satsing på jernbaneutbygging i dei områda av landet der det ligg til rette for dette, men staten bør då auke innsatsen på anna infrastruktur i fylke der jernbane ikkje er viktig for gods- og persontransport.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Ansvarleg eining

Samferdsleavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00