Foto av deltakarane på fagdag om fleirspråklegheit i yrkesfagleg opplæring i desember 2019.

Nyttig og bevisstgjerande om fleirspråklegheit

13. desember 2019

Korleis opptre inkluderande og skape eit godt arbeidsmiljø på ein fleirspråkleg arbeidsplass? Det var tema då fylkesdirektøren for opplæring inviterte til fagdag om fleirspråklegheit i yrkesfagleg opplæring.

Les meir ›
 2agfya 55ec

Jorunn Felde blir ny rektor i Sogndal

28. november 2019

Fylkesrådmannen har tilsett Jorunn Felde som ny rektor ved Sogndal vidaregåande skule.

Les meir ›
Illustrasjon som syner korleis vitensenteret på Kaupanger skal bli.

Slik blir vitensenteret på Kaupanger

27. november 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har valt konsept for utbygging av nytt vitensenter (vitemeir) og Sogndal vidaregåande skule på Kaupanger.

Les meir ›
Foto av fire ungdomar, tre gutar og ei jente, som vart kåra til årets lærlingar i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet i 2019.

Årets lærlingar i vest

26. november 2019

Anna Mathilda Øsleby (19) frå Osterøy og Jakob Ruud (19) frå Sogndal har gått til topps i kåringa av Årets lærling i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet.

Les meir ›
 2csz 2th 85v

Desse vil bli rektor ved Sogndal vidaregåande skule

14. november 2019

Tre kvinner og tre menn vil bli rektor i Sogndal.

Les meir ›
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Fagdag om fleirspråklegheit i yrkesfagleg opplæring

05. november 2019

Fylkesdirektøren for opplæring inviterer deg som arbeider med fleirspråklege elevar, lærlingar eller tilsette til fagdag i Sogndal, Førde eller på Eid.

Les meir ›
Elevar som har prøve i eit klasserom

Høyring – reglement og prosedyrar for opplæring i Vestland

28. oktober 2019

Tre viktige dokument for opplæringssektoren i Vestland fylkeskommune er no ute på høyring.

Les meir ›
Foto av lærlingar på lærlingsamling i Sogndal i oktober 2019.

Lærerikt og kjekt på årets lærlingsamlingar

24. oktober 2019

Rundt 250 lærlingar og lærekandidatar har delteke på årets til saman ni lærlingsamlingar rundt om i fylket. Diskusjonane på samlingane vitnar om at vi har mange reflekterte og dyktige framtidige fagarbeidarar.

Les meir ›
Foto frå oppdrettsanlegg.

Næringsreisa 2019

11. oktober 2019

Årets næringsreise – med tema kystnæring – vart arrangert i strålande haustvêr i Flora i slutten av september.

Les meir ›
Foto av Kristin Rundsveen, Yrla Klein, Anders Magne Bruvoll og Vidar Stavik.

Jobbar for å førebygge radikalisering og valdeleg ekstremisme

07. oktober 2019

Førebygging av radikalisering og ekstremisme er eit viktig tema for lærarane på dei vidaregåande skulane i fylket. I november arrangerer fylkeskommunen kurs for lærarar i både ungdomsskule og vidaregåande.

Les meir ›
Nærbilete av eit fagbrev.

Ferske fagarbeidarar i Sogn og Fjordane kjem seg inn i arbeidslivet

07. oktober 2019

Sogn og Fjordane er fylket i landet med færrast nyutdanna fagarbeidarar utanfor arbeidslivet.

Les meir ›
gert

Årets entreprenørskapslærar 2019

25. september 2019

Ungt Entreprenørskap i Sogn og Fjordane har kåra Gert Runar Rørvik ved Mo og Øyrane vidaregåande skule til årets entreprenørskapslærar 2019.

Les meir ›
Foto/illustrasjon av jordklode som litt i hender.

Skulane deltek i norgesmeisterskap i klima

17. september 2019

Nesten alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane har meldt seg på noregsmeisterskapen i klima i januar 2020. Målet er at elevar og lærarar skal sjå klimaeffekten av personlege handlingar.

Les meir ›
Foto frå marin karrieredag i Nordfjordhallen i september 2019. Ein gjeng elevar står samla rundt standen til opplæringskontoret for fiskeri og havbruk.

Marin karrieredag i Nordfjord

17. september 2019

220 elevar, studentar og lærarar møtte 27 bedrifter og organisasjonar i Nordfjordhallen 12. september. Tema var havbruk og fiskeri, målet var rekruttering og opplysing.

Les meir ›
Foto frå ein verkstad med ein yrkesfagelev som jobbar i ein verkstad.

Lærlingsamlingar 2019

16. september 2019

Fylkeskommunen inviterer lærlingar og lærekandidatar som har teikna lærekontrakt i 2019 til lærlingsamling for å ta opp aktuelle tema for læretida.

Les meir ›
Foto frå dagsturhytta Eikjabu i Luster

Forfattarmøte på dagsturhyttene

13. september 2019

Forfattar Anders Totland er på turné på fleire dagsturhytter i indre Sogn for å møte og diskutere klima med ungdomsskuleelevar.

Les meir ›
Oversiktsbilete over inngangspartiet ved Sogndal vidaregåande med elevar som går i trappa.

Ungdom frå Sogn og Fjordane toppar statistikkane

10. september 2019

Elevane og lærlingane i Sogn og Fjordane er best i landet på å gjennomføre vidaregåande opplæring både på studiespesialisering og i yrkesfag.

Les meir ›
Foto av tre praksiselevar, to jenter og ein gut, i doktor-/sjukepleiaruniform. Dei står og ser i ei raud mappe.

Rekordmange har fått læreplass

06. september 2019

Aldri har så få stått utan læreplass i september. Likevel har vi utfordringar i helsearbeidar- og elektrikarfaget.

Les meir ›
Illustrasjon til valkampanje for fylkestingsvalet 2019

Arbeidarpartiet størst i skulevalet

05. september 2019

Arbeidarpartiet fekk flest stemmer av partia i nye Vestland fylke i skulevalet ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Les meir ›
Foto frå montering av solcellepanel på Sogn jord- og hagebruksskule

Først ute med fylkeskommunale solceller

22. august 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune monterer i desse dagar det første fylkeskommunale solcelleanlegget i fylket på Sogn jord- og hagebruksskule.

Les meir ›
Foto av ein lærar og tre elevar eller lærlingar som står rundt eit bord og ser på noko elektronikk. Biletet er teke i ein slags verkstad, og læraren viser fram og forklarar.

63 fleire får skuleplass

29. juli 2019

Andre inntak til vidaregåande opplæring skuleåret 2019-20 er klart, og 3677 søkjarar har no fått tilbod om skuleplass.

Her kan du sjå lister over ledige skuleplassar!

Svarfrist  for søkjarar som har fått tilbod ved andre inntak er 2. august.

Les meir ›
Elevar som har prøve i eit klasserom

Dei fleste får førstevalet!

04. juli 2019

3614 søkjarar til vidaregåande opplæring har i dag fått tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval. Det er 89 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

Les meir ›
 5vtfukgluh

Best i landet på gjennomføring

14. juni 2019

Sogn og Fjordane er best på gjennomføring i vidaregåande opplæring både på studiespesialiserande og yrkesfag. Fire av fem elevar har gjennomført opplæringa etter fem år.

Les meir ›
Illustrasjonsfoto av lærlingar og lærar i byggfaget på ein arbeidsplass.

Vil du bli med og kvalitetssikre framtidas fagarbeidarar?

03. juni 2019

Stadig fleire elevar i vidaregåande opplæring går yrkesfag og skal til slutt gå opp til fagprøve. Vi treng nye sensorar til å gjennomføre fagprøvar og delta i prøvenemnder i Vestland frå 1. januar 2020.

Les meir ›
Fotocollage av dei fem elevane som fekk gullmedaljar i skule-NM 2019.

Medaljar i fem fag i skule-NM

26. april 2019

Sogn og Fjordane har mange flinke elevar. Nyleg kom åtte av dei heim frå skule-NM med medaljar rundt halsen.

Les meir ›
Skisser til nytt opplæringssenter på Øyrane og vitensenter på Kaupanger.

Fylkestinget vedtok storsatsing på kunnskap

24. april 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal investere 860 millionar kroner i nye opplæringssenter på Øyrane i Førde og på Kaupanger i Sogndal. Det vedtok fylkestinget onsdag.

Les meir ›
Sølve Andre og Ola

Gull i skule-NM til Høyanger vidaregåande skule

12. april 2019

Sølve André Dale og Ola Hille vart noregsmeistrar i elektrofag torsdag 11. april.

Les meir ›
Norgesmeistrane Iselin Husevåg og Oline Challen

Nye noregsmeistrar i Måløy

10. april 2019

Det har vore ei god veke for Måløy vidaregåande skule i skule-NM. I går vart Iselin Husevåg og Oline Challen noregsmeistrar i helsefag, berre dagar etter at Daniel Bjørnset sikra seg tittelen i kokkefaget.

Les meir ›
kzldb 2rh 57

Fagbrevutdeling 5. april 2019

03. april 2019

Fredag 5. april blir ein høgtidsdag for mange. Då er det utdeling av fag-, sveine-, kompetanse- og meisterbrev i Førdehuset.

Les meir ›
Norgesmeister Daniel Bjørnset

Norgesmeister frå Måløy vidaregåande skule

03. april 2019

Med menyen blomkålsuppe, grilla svinenakke og ragu gjekk Daniel Bjørnset frå Florø til topps i skule-NM 2. april. Han er til dagleg kokkeelev ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Hovudutvalet vedtok endeleg opplæringstilbod

27. mars 2019

Hovudutval for opplæring har i dag endeleg vedteke kva utdanningsprogram, og kor mange grupper, som startar opp ved dei vidaregåande skulane til hausten.

Les meir ›
Foto av elevar som sit rundt fleire langbord i ei slags vestibyle.

Vidarefører dagens inntaksordning

14. mars 2019
Inntaksordninga og inntaksområda som gjeld for Hordaland og Sogn og Fjordane blir vidareført til å gjelde skuleåret 2020/21. Det vedtok fellesnemnda 13. mars.
Les meir ›
Foto av tre praksiselevar, to jenter og ein gut, i doktor-/sjukepleiaruniform. Dei står og ser i ei raud mappe.

Gler seg over auka søkjartal til yrkesfaga

13. mars 2019

Fagopplæringsnemnda gler seg over auka søkjartal og tilrår at fleire klassar vert oppretta i yrkesfaga på vg1. I møte 13. mars vedtok nemnda uttale til justering av opplæringstilbodet neste skuleår.

Les meir ›
jcfdhmeej 5

Nyttig temadag om fag- og yrkesopplæring

08. mars 2019

Gode læringsmiljø stod på dagsorden då fylkespolitikarar, skuleleiarar, tillitsvalde, elevar og lærlingar møttest til temadag for fag- og yrkesopplæring på Flora vgs sist veke.

Les meir ›
Foto av tre unge jenter på ei bru i Førde. Dei er kledde i jeans og tynne jakkar. I bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

Stabile søkjartal til vidaregåande opplæring

04. mars 2019

47 fleire har søkt plass på vg1 på vidaregåande skule i Sogn og Fjordane samanlikna med i fjor. Auken er i all hovudsak til yrkesfag, som no står for 56 prosent av søknadane til vg1.

Les meir ›
Foto av ein ungdom som står og jobbar med noko. Han har på vernemaske. På ryggen hans står det www.pro.sf.no

Flest lærlingar i Sogn og Fjordane

01. mars 2019

Sogn og Fjordane er det fylket i landet som har flest lærlingar i høve folketalet.

Les meir ›
Fotocollage med femten bilete som syner ulike sider ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane. Vi ser blant anna elevar som sveisar, dansar, skriv i ei bok, får hjelp av lærar og filmar.

Søk om skuleplass innan 1. mars!

20. februar 2019

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole og formidling til læreplass. Du søkjer om skule- og læreplass på vigo.no.

Les meir ›
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Fellesmøte for opplæringssektoren

20. februar 2019

Hovudutval for opplæring og fagopplæringsnemnda har fellesmøte på Flora vidaregåande skule 27. februar. Her møter dei blant andre rektorar, elevar og næringsliv.

Les meir ›
Foto av ungdomsbedrifta Lifebag UB frå Årdal vidaregåande skule. Det er seks jenter med svarte bukser og kvite t-skjorter med teksten Lifebag. Ei av dei held ein sjekk på 1000 kroner og ei held ein plakat der det står Gullbillett til NM for ungdomsbedrifter.

Lifebag UB vart beste ungdomsbedrift

18. februar 2019

Ungdomsbedrifta frå Årdal vidaregåande skule fekk den gjevaste prisen på fylkesmessa og skal no vidare til NM for ungdomsbedrifter.

Les meir ›
Portrettfoto av Mona Bakke Svarstad, ho står ved ein båtmodell med utsikt mot sjøen og smiler.

Ny prosjektleiar for marine utdanningar på plass

18. februar 2019

Mona Bakke Svarstad er tilsett som prosjektleiar for akvakulturutdanning ved Måløy vidaregåande skule. Satsinga er eit ledd i verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane.

Les meir på maloy.vgs.no ›
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Nest flest får læreplass i Sogn og Fjordane

31. januar 2019

Fire av fem som søkte læreplass i Sogn og Fjordane fekk kontrakt om læreplass innan utgangen av 2018. Det er nest best i landet, like bak Rogaland.

Les meir ›
y 75kr 673sv

No er det tid for å søkje skule- og læreplass!

28. januar 2019

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole og formidling til læreplass.
1. februar er søknadsfrist mellom ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.

Sjå Vilbli.no ›
Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.

Kjærkomen støtte til kompetanseløft i salsfaget

28. januar 2019

Karriere Sogn og Fjordane har fått 300 000 kroner frå Kompetanse Norge til eit prosjekt som skal løfte kompetansen innan handelsnæringa i Førde.

Les meir ›
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Ledige plassar i norsk og helse- og oppvekstfag for vaksne

15. januar 2019

Vi startar komprimert opplæring i norsk for yrkesfag og vg1 helse- og oppvekstfag i januar/februar. Undervisningsstad Skei.

Les meir ›
 65l 6sq 3nlk

Fellesnemnda vedtok modell for inntak til vidaregåande skule

20. desember 2018

Inntaket til vidaregåande skule i Vestland for skuleåret 2020/21 vert gjennomført med fritt skuleval innanfor to eller fleire geografiske inntaksområde. Det vedtok fellesnemnda onsdag.

Les meir på vlfk.no ›
kvitt skulehus og skuleplass

Positive resultat for Sogn og Fjordane i skuleundersøking

12. desember 2018

Dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane bidreg meir enn landsgjennomsnittet til å få elevane til å fullføre og bestå. Det viser skulebidragsindikatorane som Utdanningsdirektoratet har utarbeidd.

Les meir ›
Undervisning i ysting ved Sogn Jord- og hagbruksskule, elevar står rundt eit bord og klappar brunost medan ein lærar ser på.

Sogn Jord- og Hagebruksskule er Årets formidlar

20. november 2018

Den 101 år gamle landbruksskulen i Aurland vart kåra til Årets formidlar under Matprisen 2018. Prisen vart delt ut i Oslo måndag.

Les meir ›
foto av fasaden til Flora vgs ein fin sommardag

Flora vidaregåande skule feirar 50 år

19. november 2018

I år er det 50 år sidan skulen opna i Professor Gjelsviks veg. Dette vert markert med foredrag, jubileumsfest og eit festskrift til skulen.

Les meir ›
Bilete frå utdeling av Utdanningsforbundets klimapris 2018 til Firda vgs.

Klimapris til Firda vidaregåande skule

02. november 2018

Firda vidaregåande skule er tildelt Utdanningsforbundet sin klimapris for 2018. Grunnlaget for prisen er lagt gjennom arbeidet med prosjektet Grøn skule, og skulen takkar alle dei gode samarbeidspartnarane som er ein stor og viktig del av dette prosjektet.

Les meir ›
Tre tømrarlærlingar på pallen under medaljeseremonien på yrkes-NM. Joakim Skrede Skjeldestad frå Sogn og Fjordane står på førsteplassen med hendene i vêret med gullmedalje rundt halsen.

Sogn og Fjordane-lærlingar til topps i yrkes-NM

26. oktober 2018

To gull og eitt sølv kjem heim til Sogn og Fjordane etter yrkes-NM på Hellerudsletta denne veka: Tobias Bueie frå Svelgen tok gull i industrimekanikarfaget, Joakim Skrede Skjeldestad frå Sogndal tok i gull i tømrarfaget, og Vegard Marius Benjaminsen frå Førde tok sølv i bilfag, lette køyretøy.

Les meir ›
ukjdsaledd

Sogn Jord- og Hagebruksskule nominert til Matprisen

24. oktober 2018

Den økologiske landbruksskulen i Aurland er ein av tre nominerte til Matprisen 2018 i kategorien Årets formidlar.

Les meir ›
Ei rekkje personar står i ein hall og høyrer på ein mann som viser fram og fortel om maskinar i ei verksemd. Frå næringsreisa i Føre 2018.

Næringsreise 2018 i Førde 25. og 26. september

05. oktober 2018

Den årlege næringsreisa til Karriere Sogn og Fjordane gjekk i år til Sunnfjord, etter næringsreiser i dei tre andre regionane i fylket dei siste åra.

Les meir ›
Nærbilete av person som snakkar i mobiltelefon.

Ny teneste for vaksne som ynskjer rettleiing om opplæring

17. september 2018

I dag opnar fylkeskommunen servicetelefon for vaksne over 25 år som ynskjer rettleiing om opplæring, kompetanse og karriere. Telefonen har ope måndag til torsdag frå klokka 12 til 14.

Les meir ›
medlemmane i hovudutval for opplæring står foran eit lerret som syner nettstaden til Høyanger vidaregåande skule og den nye meldeknappen mot mobbing der. hovudutvalsleiar KariAnne Torvanger peiker på knappen og smiler.

Fylkeskommunen med lågterskeltiltak mot mobbing

30. august 2018

Det er nulltoleranse mot mobbing, vald og diskriminering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. No er det enklare enn nokon gong å seie i frå, gjennom meldeknappen.

Les meir ›
To som held hender.

Kronikk: Vi må stå saman mot mobbing og utestenging

27. august 2018

– Eit nytt skuleår er i gang, og spente elevar har troppa opp for første skuledag på barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular. Fellesnemnaren er at skulestarten kjennest litt vanskelegare for nokre av elevane, skriv fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›
Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.

82 fleire søkjarar får skuleplass

27. juli 2018

Andre inntak til vidaregåande opplæring i skule var klart 27. juli, og 82 fleire søkjarar fekk melding om skuleplass for 2018-19. Totalt 3580 søkjarar har no fått tilbod.

Les meir ›
Foto av tre unge jenter på ei bru i Førde. Dei er kledde i jeans og tynne jakkar. I bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

Dei fleste får førstevalet på vidaregåande

03. juli 2018

3 498 søkjarar til vidaregåande opplæring har no fått tilbod om skuleplass på det programområdet dei hadde som førsteval. Dette er 88 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

Les meir ›
yqlbz 8ftqz

Lærarar frå Sogn og Fjordane er med og lagar nye læreplanar

29. juni 2018

Hausten 2020 skal norske elevar gå på skulen med nye læreplanar i alle fag. Fire lærarar frå Sogn og Fjordane er med i arbeidet med å utvikle dei nye læreplanane.

Les meir ›
Foto av to ungdomar, ei jente og ein gut, gåande over ei bru i Førde. Dei snakkar saman, ho har øyretelefonar på og han ber ei brusflaske.

No kan du kjøpe elev-pc

26. juni 2018

Alle nye vg1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå første skuledag. Du kan bruke eiga maskin eller kjøpe subsidiert pc gjennom vår ordning. Nettbutikken er no open for bestilling!

Les meir ›
Foto av det gamle gymnasbygget ved Firda vgs

Vil du jobbe med opplæring i Sogn og Fjordane?

07. mai 2018

No er det mange ledige stillingar på dei vidaregåande skulane i fylket. Vi har òg ledig stilling som mobbeombod. 

Les meir ›
Medaljevinnarar frå Sogn og Fjordane i skule-NM yrkesfag: Amalie Grindedal, Martine Linde Hauglund, Johanna P. Utvær. Smilande elevar med medaljar.

Gull og sølv til Sogn og Fjordane-elevar i yrkesfag-NM

27. april 2018

Johanna P. Utvær frå Måløy vgs og Amalie Grindedal og Martine Linde Hauglund frå Sogndal vgs vann medaljar i årets skule-NM i yrkesfag. Vi gratulerer!

Les meir ›
Illustrasjonsfoto av ein person som sit og jobbar med ein svart pc. Vi ser berre hendene til personen, og biletet er teke ovanfrå. Rundt pc-en ligg det briller, blyant, penn og diverse bøker.

Ledige plassar på gratis vidaregåande opplæring for vaksne

23. april 2018

Over 25 år? No kan du søkje vidaregåande opplæring frå hausten 2018.

Les meir ›
Bilete frå møte i fylkestinget. Mange politikarar i salen, ein på talarstolen. Fylkesordførar og fylkesrådmann sit fremst.

Sogn og Fjordane får mobbeombod

18. april 2018

Eit samrøystes fylkesting vedtok tysdag at Sogn og Fjordane fylkeskommune skal opprette ei stilling som mobbeombod for born og elevar i fylket.

Les meir ›
Bilete frå utdeling av fag-, sveine-, kompetanse- og meisterbrevet i Førdehuset 6. april 2018

– Vi treng flinke hender i åra som kjem

09. april 2018

812 fagarbeidarar fekk fag-, sveine-, kompetanse- eller meisterbrevet sitt under den høgtidsame utdelinga i Førdehuset 6. april.

Les meir ›
v 2cv 3mqcvm

Endeleg opplæringstilbod vedteke

03. april 2018

Hovudutval for opplæring har avgjort kva utdanningsprogram, og kor mange grupper, som startar opp ved dei vidaregåande skulane til hausten.

Les meir ›
Foto av tre praksiselevar, to jenter og ein gut, i doktor-/sjukepleiaruniform. Dei står og ser i ei raud mappe.

Gler seg over fleire søkjarar til yrkesfag

26. mars 2018

Fagopplæringsnemnda har sett på opplæringstilbodet i lys av årets søkjartal til vidaregåande opplæring.

Les meir ›
Fotocollage med femten bilete som syner ulike sider ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane. Vi ser blant anna elevar som sveisar, dansar, skriv i ei bok, får hjelp av lærar og filmar.

Mange ledige stillingar på skulane

20. mars 2018

Vil du jobbe med vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane? No kan du søkje på ei rekkje ledige stillingar.

Les meir ›
Bilete frå utdelinga av prisen for beste ungdomsbedrift i fylket under Ungt entreprenørskapsforum Sogn og Fjordane 2018

Her er dei beste ungdoms- og elevbedriftene i fylket

16. mars 2018

EarthCase UB frå Årdal vgs vart kåra til beste ungdomsbedrift i fylket under Ungt Entreprenørskapsforum Sogn og Fjordane 2018.

Les meir ›
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Temadag om fag- og yrkesopplæring

13. mars 2018

Fylkeskommunen arrangerer ein temadag om fag- og yrkesopplæring i Førde 14. mars. Der deltek både hovudutval for opplæring og fagopplæringsnemnda. Fagopplæringsnemnda har også møte denne dagen.

Les meir ›
Foto av tre unge jenter på ei bru i Førde. Dei er kledde i jeans og tynne jakkar. I bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

56 fleire søkjarar til vidaregåande opplæring

05. mars 2018

4043 søkarar med ungdomsrett har søkt vidaregåande opplæring i skule i Sogn og Fjordane til skuleåret 2018–2019. Det er 529 søkarar med ungdomsrett til opplæring i bedrift. Samla er det 56 fleire søkarar i år enn i fjor.

Les meir ›
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Fylkesmeisterskapen i yrkesfag

14. februar 2018

133 elevar konkurrerte 14. februar i til saman 20 ulike fag under fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i dag. Her finn du ei oversikt over alle vinnarane.

Les meir ›
Foto av tre kokk- og servitørelevar ved Måløy vidaregåande skule, to gutar og ei jente. To av dei er kledd i kokkejakkar og kokkelue, den tredje - eine guten - er kledd i dongeriskjorte.

Kokkeelevar til finalen i nasjonal konkurranse

24. januar 2018

Det starta med 60 lag. No er laget Kystfolk med elevar frå Måløy vidaregåande skule eitt av seks lag som skal konkurrere i finalen i Tine Matcup 26. januar.

Les meir ›
Illustrasjonsfoto av ein person som sit og jobbar med ein svart pc. Vi ser berre hendene til personen, og biletet er teke ovanfrå. Rundt pc-en ligg det briller, blyant, penn og diverse bøker.

Har du att rett til vidaregåande opplæring?

22. januar 2018

Ei lovendring gjer at opp mot 300 ungdomar i Sogn og Fjordane kan ha att rett til vidaregåande opplæring, såkalla ungdomsrett.

Les meir ›
Pressefoto av komikar Maria Stavang.

Kjend YouTubar til Sogndal Filmfestival

16. januar 2018

Tredjeklassingane ved medium og kommunikasjon ved Sogndal vidaregåande skule inviterer til filmfestival igjen i april og lokkar med YouTubar og komikar Maria Stavang som føredragshaldar.

Les meir ›
Foto av ein liten unge, ca. eitt år, i ein sandkasse. Vi ser kroppen, men ikkje hovudet, og han/ho er kledd i grå joggedress. Det ligg ei grøn og ei rosa bøtte i sanden, i tillegg til ei anna grøn leike.

Gratis opplæring i barne- og ungdomsarbeidarfaget

08. januar 2018

Fylkeskommunen og Fylkesmannen vil auke kompetansen i barnehage, SFO og skule og tilbyr no gratis praksiskandidatkurs i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Les meir ›
Foto av tre unge jenter på ei bru i Førde. Dei er kledde i jeans og tynne jakkar. I bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

Samlar lærlingane i fylket

08. januar 2018

Det er igjen tid for dei årlege lærlingsamlingane til fylkeskommunen – på Kaupanger 6. februar, på Eid 7. februar og i Førde 8. februar.

Les meir ›
Foto frå den offisielle opninga av ny maskinromssimulator ved fagskulen i Måløy. Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes klypper snora.

Åshild Kjelsnes opna maskinromssimulator i Måløy

12. desember 2017

Den nye maskinromssimulatoren ved fagskulen i Måløy er ein av landets største og mest moderne maskinromssimulatorar i fagskulesamanheng.

Les meir ›
Dronning Sonja kjem til Firda vgs ute gåande på ein veg og blir tatt i mot av alle skuleelevane og barneskuleelevar i Gloppen langs vegen, og blir følgt fram til døra av rektor Hallgeir Hansen og elevrådsleiar Hanne Hjartås med fleir. Gråkald morgon i november. Rektor og dronning snakkar med kvarandre.

- Det må vere ein draum å gå på Firda vidaregåande skule!

28. november 2017

Det sa Dronning Sonja til elevane då ho delte ut årets skulepris for likeverd og inkludering til tilsette og elevar ved Firda vgs på Sandane. 

Les meir ›
YouTubar kjem til Sogndal Filmfestival

Sogndal Filmfestival 2018

24. november 2017

Den 5. og 6. april arrangerer medie- og kommunikasjon på Sogndal vidaregåande skule kortfilmfestivalen Sogndal Filmfestival for 13. gong på rad.

Les meir ›
Foto av elevar som sit i eit klasserom og driv på med noko eksperimentering med eit apparat på eit bord.

Har vedteke utlysinga av opplæringstilbodet for 2018–19

21. november 2017

Hovudutval for opplæring vedtok 21. november korleis opplæringstilbodet for neste skuleår skal lysast ut. Utvalet vil også styrke samarbeidet mellom skulane og vil prøve ut samarbeidsmodellar.

Les meir ›
Foto frå den store plassen framfor Stryn vidaregåande skule. Det sit elevar ved borda på plassen, og biletet er teke frå lufta

Fagdag om grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom

16. november 2017

Fylkeskommunen inviterer tilsette i kommunane og ved dei vidaregåande skule til fagdag og evaluering av opplæringstilbodet grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom (GMU) 7. desember.

Les meir ›
Foto av eit møte i fagopplæringsnemnda. Leiar Nils P. Støyva sit ved enden av bodet, og resten av medlemmane i nemnda sit rundt eit stort møtebord. Alle ser mot kamera.

Etterlyser meir spesialisering og skulesamarbeid

07. november 2017

Leiar Nils P. Støyva i fagopplæringsnemnda er oppteken av at dei vidaregåande skulane i fylket må spesialisere seg og utvikle samarbeidet – særleg når det gjeld yrkesfaga.

Les meir ›
Foto som syner den gamle Firda gymnas-bygningen ved Firda vidaregåane skule. På skuleplassen og på balkongen i andre etasje er det samla mange elevar. Det er sol og blå himmel.

Dronning Sonjas skulepris 2017 til Firda vidaregåande skule

10. oktober 2017

Arbeidet med likeverd og inkludering og det å leve opp til sitt eige slagord «Meir enn ein skule» har vore avgjerande.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som opnar Newton-rommet i Flora. Ho har på seg svart jakke, eit lyst skjørt og fylkesordførarkjeda. Ved sidan av ho står det to elevar i kvite frakkar og held snora som fylkesordføraren skal skjere.

Fylkesordføraren opna Newtonrom i Florø

06. oktober 2017

Det andre Newton-rommet i fylket opna i Florø i dag. Det var fylkesordførar Jenny Følling som stod for den høgtidlege opninga, som markerer ei storsatsing på realfag og teknologi.

Les meir ›
Foto av deltakarane på næringsreisa hausten 2017. Vi ser ein gjeng i gule frakkar og raude hjelmar utanfor Hydro i Årdal. I bakgrunnen ligg det ein stor båt til kai.

Næringsreisa 2017

02. oktober 2017

Flott vêr var med å gjere den årlege Næringsreisa til Karriere Sogn og Fjordane til ein suksess. Årets reise gjekk til Sogn, og deltakarane fekk sjå nærare på arbeids- og utdanningsmoglegheitene der.

Les meir ›
Foto av dronning Sonja som helser på elevar i elevbedrifta Trimigrering frå Flora.

Vidareutviklar samarbeidet med UWC

26. september 2017

Fylkeskommunen utviklar samarbeidet med United World College (UWC) i Fjaler og samarbeidde sist veke om ein fagdag om mangfald og inkludering, der også dronning Sonja deltok.

Les meir ›
Foto av Jenny Følling og Karianne Torvanger som plantar eit tuntre på Sogn Jord- og Hagebruksskule under 100-årsjubileet til skulen. Dei er i ferd med å plassere treet i jorda. Rektor Aksel Hugo og ordførar Noralv Distad er tilskodarar.

Sogn Jord- og Hagebruksskule feira 100 år

25. september 2017

Det er 100 år sidan den økologiske landbruksskulen i Aurland vart oppretta. I helga har det vore feiring tre dagar til ende, og fylkesordføraren deltok med treplanting.

Les meir ›
Foto av mange lands flagg som heng i flaggstenger. Biletet er teke nedanfrå, og bak flagga ser vi blå himmel

Kurs i fleirkulturell kompetanseheving

20. september 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kompetanse Norge arrangerer hausten 2017 ei gratis kursrekke for lærarar og andre som jobbar med fleirkulturelle menneske.

Les meir ›
Foto som syner fylkesordførar Jenny Følling og Asgeir Hasund i Marine Harvest som tek kvarandre i handa for å markere samarbeidet mellom Måløy vidaregåande skule og Marine Harvest. Rundt dei står ei rekke elevar og andre.

Underteikna avtale om undervisningskonsesjon

11. september 2017

– Dette samarbeidet er svært gledeleg og veldig viktig for rekrutteringa til dei marine næringane, og for kvaliteten på dei marine opplæringstilboda vi har her i fylket, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›
Illustrasjon som syner resultatet av skulevalet i Sogn og Fjordane i 2017. Den raude grafen, som syner Arbeidarpartiet, er størst med 26,6 prosent. Deretter følgjer den grøne grafen til Senterpartiet med 20 prosent og den blå grafen til Høgre med 10,4 prosent.

Raudgrønt fleirtal i skulevalet

06. september 2017

Arbeidarpartiet vart vinnaren av skulevalet i Sogn og Fjordane og stakk av med 26,6 prosent av stemmene. På dei neste plassane finn vi Senterpartiet og Høgre med høvesvis 20 og 10,4 prosent.

Les meir ›
Foto som syner plassen utanfor Stryn vidaregåande skule. Det sit elevar ved mange av borda på plassen.

Over 4000 elevar deltek i skulevalet

25. august 2017

Før stortingsvalet 11. september er det tid for skuleval på dei vidaregåande skulane. Skulevalet gir ofte ein god peikepinn om trenden ved det ordinære valet.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling saman med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ordførar i Stryn, Sven Flo. Biletet er teke ute, i sol, på Ullsheim i Stryn.

Opna landslina i skiskyting

22. august 2017

Stryn vidaregåande skule starta det nye skuleåret med oppstart av ei flunkande ny landsline i skiskyting.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som står og snakkar med to unge gutar framfor ein vegg som er kledd med fototapet. Fotoet syner unge menneske oppå ein fjelltopp.

Nytt bygg samlar Sogndal vidaregåande skule

21. august 2017

Det siste byggetrinnet ved Sogndal vidaregåande skule vart opna 21. august av fylkesordførar Jenny Følling. – Endeleg har vi ei bru mellom ungdommane som har valt ulike retningar innanfor teoretiske og praktiske fag, sa Følling.

Les meir ›
eksteriørt bilde av sogndal vidaregåande skule skugge, nokre elevar står foran inngangspartiet, skilt på vegg seier Sogndal vidaregåande skule og syner fylkesvåpenet

Byggetrinn to ved Sogndal vgs er klart

18. august 2017

Sogndal vidaregåande skule er no ferdigstilt med byggetrinn to på Campus Sogndal, Fosshaugane. Bygget blir offisielt opna mandag 21. august av fylkesordførar Jenny Følling, same dag som elevane ved ein samlokalisert Sogndal vgs startar skuleåret.

Les meir ›
Lærlingar i vidaregåande opplæring sit i auditorium ved Luster vidaregåande skule. Vi ser dei forfra, tre rekker med elevar.

67 fleire søkjarar får plass

28. juli 2017

Andre inntak til vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane var klart 28. juli. Sjå resultatet av inntaket på www.vigo.no. Svarfrist er 4. august. 

Les meir ›
Foto av rektor Aksel Hugo ved Sogn Jord- og Hagebruksskule inne i eitt av drivhusa ved skulen. Vi ser mange grøne planter og nokon som jobbar med dei bak han.

Økoskulen får EU-middel

07. juli 2017

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) har fått EU-middel til å utvikle kompetanse og praksis innan økologisk entreprenørskap.

Les meir ›
Foto av inngangspartiet ved Sogndal vidaregåande skule. Det er samla nokre elevar i ei klynge til høgre i biletet, og til venstre står to personar og snakkar.

Lågast fråvær i landet

05. juli 2017

Elevane i Sogn og Fjordane er pliktoppfyllande og har lågast timefråvær i landet. Det er òg færrast elevar som sluttar i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Fotocollage med femten bilete som syner ulike sider ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane. Vi ser blant anna elevar som sveisar, dansar, skriv i ei bok, får hjelp av lærar og filmar.

Dei fleste får førstevalet sitt

05. juli 2017

3523 søkjarar til vidaregåande opplæring får i dag tilbod om skuleplass på programområdet dei hadde som førsteval. Det er 87 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

Les meir ›
Oversiktsbilete over plassen utanfor Stryn vidaregåande skule. Foto er teke ovanfrå, og det er mange elevar samla i klynger på plassen.

Gledelege eksamensresultat i Sogn og Fjordane

04. juli 2017

Nok ein gong har elevane ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane levert gode eksamenar. Utdanningsdirektoratet har lagt fram førebelse eksamensresultat frå våren 2017. Sogn og Fjordane er igjen i landstoppen.

Les meir ›
Foto av eit oppdrettsanlegg som ligg ute på sjøen. Vêret er grått, og skyene heng nedover fjellsidene i bakgrunnen.

Sogn og Fjordane får undervisningskonsesjon

22. juni 2017

Sogn og Fjordane har endeleg fått sin første undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og aure, knytt opp mot naturbruk- og akvakulturlinja ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Foto av elevar som sit i eit klasserom og driv på med noko eksperimentering med eit apparat på eit bord.

Her gjennomfører flest vidaregåande opplæring

07. juni 2017

Sogn og Fjordane er best på gjennomføring i vidaregåande opplæring både på studiespesialiserande og yrkesfag.

Les meir ›
Foto som syner leikefigurane Playmobile i undervisningssituasjon. Ein figur står ved ei tavle, medan to sit ved pultane sine.

Vidaregåande opplæring for vaksne hausten 2017

22. mai 2017

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring tidlegare, har rett til gratis vidaregåande opplæring spesielt tilpassa vaksne. Hausten 2017 har vi ledige plassar i ei rekke fag.

Les meir ›
Logoen til International Youth Peace Conference. Det er grøn skrift på kvit bakgrunn og ein illustrasjon av jordkloden.

Inviterer elevar og lærlingar med på fredskonferanse

10. mai 2017

Er du mellom 16 og 21 år og engasjerer deg i framtida til kloden vår? Då er dette eit arrangement for deg.

Les meir ›
Portrettfoto av Ole Jørgen Øygarden, ny rektor ved Sogndal vidaregåande skule

Ny rektor i Sogndal

02. mai 2017

Ole Jørgen Øygarden har fått tilbod om stillinga som rektor ved Sogndal vidaregåande skule.

Les meir ›
Foto som syner alle deltakarane frå Sogn og Fjordane på skule-NM 2017. Det er ungdomar og lærarar som står framfor eit banner med skule-NM på, og biletet er teke ute.

Fem medaljar til Sogn og Fjordane i skule-NM

28. april 2017

Skule-NM vart arrangert denne veka, og av dei 14 deltakarane frå Sogn og Fjordane, kom fem heim med medaljar.

Les meir ›
Foto som syner ein lærar og tre elevar som står rundt eit apparat i ein verkstad. Læraren viser fram noko og forklarer, elevane følgjer med.

14 elevar til skule-NM i yrkesfag

24. april 2017

Skule-NM i yrkesfag vert arrangert 26. og 27. april. 14 elevar frå Sogn og Fjordane er med og kjempar om heider og ære.

Les meir ›
Foto som syner ungdomsbedrifta ShoeSaver UB då dei fekk klima- og miljøprisen til fylkeskommunen og Ungt Entreprenørskap i 2017.

Fekk klima- og miljøprisen for ungdomsbedrifter

18. april 2017

ShoeSaver UB frå Årdal vidaregåande skule skal setje ein stoppar for gjørmete sko og har sikra seg årets klima- og miljøpris for produktet sitt.

Les meir ›
Måløy vidaregåande skule

Vedtok endeleg opplæringstilbod

29. mars 2017

Hovudutval for opplæring har avgjort kva utdanningsprogram, og kor mange grupper, som startar opp ved dei vidaregåande skulane til hausten.

Les meir ›
Foto som syner dei to konferansierane på Sogndal Filmfestival. Det er ei jente og ein gut, begge er gallakledde, ho i svart kjole, han i svart dress og kvit skjorte.

Heilstøypt Sogndal Filmfestival

27. mars 2017

Dei gripande filmane "Hjartebarn" og "The Letter" stakk begge av med fleire prisar under Sogndal Filmfestival 2017. Både innsende filmar og sjølve arrangementet var særs heilstøypt. Til saman vart det delt ut ni prisar under festivalen.

Les meir ›
Bilete av tre smilande elevar og ein lærar. I botnen av biletet står med kvit tekst Best i landet. Vil du vere med.

28 ledige stillingar på skulane

22. mars 2017

Vil du jobbe med vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane? Vi har no til saman 28 ledige stillingar ved dei vidaregåande skulane våre.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av fagbrev i mars 2017. Biletet syner dei som fekk fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Det er 17 jenter og kvinner, og dei er flankerte av fylkesordførar Jenny Følling i bunad og leiar i fagopplæringsnemnda Nils P. Støyva i dress.

Rekordmange tok imot fagbrev

21. mars 2017

Aldri tidlegare har så mange i Sogn og Fjordane teke imot fagbrev som på Hotel Alexandra fredag 17. mars.

Les meir ›
Nominerte filmar - 2017

Høg kvalitet og stor breidde

20. mars 2017

– Vi er veldig nøgde med at det kom inn over 40 filmbidrag frå heile landet til årets festival, seier sjef for Sogndal Filmfestival, Sunniva Breidvik. No kan du vere med og stemme fram vinnaren.

Les meir ›
Foto av elevar som sit i eit klasserom og driv på med noko eksperimentering med eit apparat på eit bord.

Uttale om justering av opplæringstilbodet

17. mars 2017

Fagopplæringsnemnda har no sett det utlyste opplæringstilbodet i samanheng med årets søkjartal til vidaregåande opplæring.

Les meir ›
Foto av eit fagbrev, som blir halde opp framfor kameraet. I bakgrunnen ser vi fleire personar som står på ei scene og har motteke fagbreva sine og held dei opp framfor seg.

Fagbrevutdeling 17. mars 2017

17. mars 2017

Det vert utdeling av fag- og sveinebrev på Hotel Alexandra i Loen fredag 17. mars kl. 18.00.

Les meir ›
Foto som syner ein lærar og tre elevar som står rundt eit apparat i ein verkstad. Læraren viser fram noko og forklarer, elevane følgjer med.

Kurs for leiarar og instruktørar i lærebedrifter

16. mars 2017

Fylkeskommunen arrangerer obligatoriske kurs for faglege leiarar og instruktørar i lærebedriftene i fylket. Årets første kurs vert 11. mai.

Les meir ›
eksteriør bilde av sogndal vidaregåande skule i skugge, nokre elevar står foran inngangspartiet, skilt på vegg seier Sogndal vidaregåande skule og syner fylkesvåpenet. Ein langsgåande metallskulptur står på plassen foran skulen

Sju vil bli rektor ved Sogndal vgs

13. mars 2017

Det er i alt sju søkjarar til rektorstillinga ved Sogndal vidaregåande skule. Skulen hadde skuleåret 2015/16 omlag 800 elevar og rundt 170 tilsette. 

Les meir ›
Nærbilete av to gutar som sit bøygde over bøkene i klasserommet og skriv, ein har kvit t-skjorte, den andre svart. I bakgrunnen ser vi elevarbeid på veggen og ei jente. Foto: Hordaland fylkeskommune

Stabil søking til vidaregåande

02. mars 2017

4009 søkjarar med ungdomsrett har søkt vidaregåande opplæring i skule i Sogn og Fjordane skuleåret 2017–18. Det er 502 søkjarar med ungdomsrett til opplæring i bedrift.

Les meir ›
Foto frå førestilling i Den kulturelle skulesekken. Tre karar opptrer i ein gymsal med ungar rundt seg. Dei spelar gitar, fele og cello.

Samlar kunst og kultur i Kulturtanken

19. februar 2017

Kulturtanken er den nye statlege etaten for kunst og kultur til barn og unge i skulealder. Tanken rommar Den kulturelle skulesekken og alt som tidlegare låg under Rikskonsertane.

Les meir ›
Fotomontasje samansett av to biletet av filmprodusent Einar Loftesnes og fotograf Jakob Ingimundarson.

Kjem «heim» til Sogndal Filmfestival

17. februar 2017

Både produsent Einar Loftesnes og fotograf Jakob Ingimundarson kjem «heim» når dei vitjar Sogndal Filmfestival i mars – kvar på sitt vis.

Les meir ›
Foto som syner sju yrkesfag-elevar i Malawi som held opp ei plate. Alle er kledde i blått og har kvite hjelmar. Dei får utdanning gjennom eit prosjekt drive av Flora vidaregåande skule.

Elevprosjekt får millionstøtte frå Norad

13. februar 2017

Flora vidaregåande skule har fått 6,5 millionar kroner frå Norad til eit utdanningsprosjekt i Malawi. No skal 460 elevar få støtte til utdanning i yrkesfag og entreprenørskap samt hjelp til å kome seg i arbeid.

Les meir ›
Portrettfoto av Erling Borgen. Han har på seg mørk dressjakke, ser rett i kameraet og smiler.

Erling Borgen til Sogndal Filmfestival

02. februar 2017

– Undersøkande journalistikk er viktigare enn nokon gong, slår journalisten og dokumentarfilmskaparen fast. Han gler seg til å møte unge filmskaparar i Sogndal i mars.

Les meir ›
Portrettfoto av artist Thea Hjelmeland. Ho står framfor nokre busker, rett rett i kameraet, har pynt i øyrene, håret og rundt halsen og har på seg ein svart topp.

Thea spelar for over 4000 elevar

31. januar 2017

Thea Hjelmeland spelar i desse dagar for over 4000 elevar ved dei vidaregåande skulane i fylket. Den kritikarroste artisten frå Førde er på turné med Den kulturelle skulesekken (DKS).

Les meir ›
Foto av ein lærar og tre elevar eller lærlingar som står rundt eit bord og ser på noko elektronikk. Biletet er teke i ein slags verkstad, og læraren viser fram og forklarar.

Fylkesmeisterskapet i yrkesfag 2017

30. januar 2017

Sogn og Fjordane-meisterskapet i yrkesfag går av stabelen på Mo og Øyrane vidaregåande skule 16. februar.

Les meir ›
Simona Cmielova

Reiselivslærling i verdas mest spennande region

27. januar 2017

Simona Cmielova er tidlegare elev ved Stryn vidaregåande skule og no lærling i ulike reselivsbedrifter i Nordfjord – som ho omtalar som verdas mest spennande region.

Les meir ›
Foto av ei jente med brunt, krøllete hår som sit og noterer i ei notatblokk. Ved sidan av seg har ho ei kvit datamaskin.

Gratis deltidsstudium i karriererettleiing

26. januar 2017

Jobbar du med karriererettleiing og vil vere i forkant av kompetansekrava på feltet i framtida? Då er dette studiet for deg.

Les meir ›
Foto av skodespelar Susanne Boucher, som er kledd i ein kvit topp og har dei mørke krøllane hengjande laust. Ho ser rett i kameraet.

Frikjent-Helene til Sogndal Filmfestival

25. januar 2017

– Vi er veldig stolte av å presentere Susanne Boucher som vår første gjest og føredragshaldar ved Sogndal Filmfestival 2017, fortel festivalsjef Sunniva Breidvik.

Les meir ›
Foto teke utanfrå Stryn vidaregåande skule, ved inngangspartiet. Vi ser skulen i bakgrunnen, og på plassen framfor står det bord og benkar, der det sit mange elevar.

Tett oppfølging gir resultat

23. januar 2017

Fleire elevar i Sogn og Fjordane kvalifiserte seg for vidare opplæring i 2016 enn åra før.

Les meir ›
Foto av arrangørkomitten for Sogndal Filmfestival 2017. Ni ungdomar er fotograferte mot lilla bakgrunn, tre gutar og ei jente står i bakerste rekke, så sit det fire jenter fremst.

Sogndal Filmfestival 2017 – send inn film

05. januar 2017

Sogndal Filmfestival inviterer ungdom frå heile Vestlandet til å sende inn kortfilmar til festivalen 23. og 24. mars.

Les meir ›
Foto som syner to unge gutar på eit storkjøken. Dei er svartkledde og tilberedar mat. Foto: Charlotta Wasteson/www.flickr.com

Lærlingsamlingar 2017

05. januar 2017

Det vert regionvise lærlingsamlingar i slutten av januar og starten av februar.

Les meir ›
Foto som syner ein som sit og les til eksamen. Han sit bøygd over skrivepulten og har på seg grå gensar og briller. På bordet framfor seg har han fleire bøker, ei notatbok og ein pc. Foto: Stein Halvor Halvorsen, www.flickr.com

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne

16. desember 2016

Det vert oppstart av gratis vidaregåande opplæring for vaksne i barne- og ungdomsarbeidarfaget, helsefagarbeidarfaget og service og samferdsel i januar 2017.

Les meir ›
Foto av vinnarlaget frå Årdal vidaregåande skular. Det er tre gutar som er avbilda med ei trapp i bakgrunnen. Ein er kledd i kvit t-skjorte, dei andre i mørke jakkar eller gensarar.

Vann "Energi for framtida"

12. desember 2016

I overkant av 260 elevar frå ni vidaregåande skular i Sogn og Fjordane har delteke på den lokale innovasjonscampen "Energi for framtida". To lag går vidare til den nasjonale innovasjonscampen i Trondheim 13.–15. februar 2017.

Les meir ›
Foto av årets tømrarlærling, Emil Skrede, fotografert på Bryggen i Bergen. Skrede har på seg rutete skjorte og held opp diplomet han har fått.

Stryning beste tømrarlærling

12. desember 2016

Emil Skrede frå Randabygda i Stryn er kåra til beste tømrarlærling i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016.

Les meir ›
Nærbilete av to gutar som sit bøygde over bøkene i klasserommet og skriv, ein har kvit t-skjorte, den andre svart. I bakgrunnen ser vi elevarbeid på veggen og ei jente. Foto: Hordaland fylkeskommune

Opplæringstilbodet 2017–18

22. november 2016

Hovudutval for opplæring vedtok 22. november opplæringstilbodet for neste skuleår.

Les meir ›
Elevar i atrium i skolebygg

Vedtok fråværsreglement

22. november 2016

Hovudutval for opplæring vedtok 22. november fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Moderne skulebygg ved kaia sett frå lufta

1,3 millionar til Fagskulen

15. november 2016

1,3 millionar kroner frå regjeringa gjer det mogleg for Fagskulen i Sogn og Fjordane si avdeling i Måløy å kjøpe inn etterlengta simulator til maskinistlinja.

Les meir ›
Bilete som syner ein elev eller lærling som skrur ledningar medan han ser i kameraet og smiler. Foto: WorldSkills Norway

Handsamar opplæringstilbodet

15. november 2016

Hovudutval for opplæring handsamar 22. november opplæringstilbodet for neste skuleår.

Les meir ›
Tre menn og ei kvinne er stilt opp i eit lokale med stolar og folk i bakgrunnen

Gloppenmodellen gjev resultat

14. november 2016

Tilbakemeldingane er tydelege: Innsatsen for utdanning av minoritetsspråklege vaksne i helsefag får folk ut i jobb.  

Les meir ›
Elevar med maskiner på yrkesfag

Vurderte opplæringstilbodet

08. november 2016

Fagopplæringsnemnda har vurdert det samla opplæringstilbodet i fylket for skuleåret 2017–18.

Les meir ›
Foto som syner leiar for opplæring i Rogaland Simon Nesse, fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for opplæring Karianne Torvanger utanfor Kunnskapsdepartementet i Oslo då dei møtte ministeren for å diskutere dei nasjonale fråværsre

Møtte kunnskapsministeren

28. oktober 2016

Fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for opplæring Karianne Torvanger møtte 28. oktober kunnskapsministeren for å diskutere dei nasjonale fråværsreglane.

Les meir ›
Foto som syner to unge gutar på eit storkjøken. Dei er svartkledde og tilberedar mat. Foto: Charlotta Wasteson/www.flickr.com

Fleire lærlingar

18. oktober 2016

Fylketinget vedtok 18. oktober at fylkeskommunen skal ha 22 stillingsheimlar for lærlingar og lærekandidatar – mot 14 i dag.

Les meir ›
Foto som syner deltakarar på næringsreisa i Nordfjord hausten 2016.

Innhaldsrik næringsreise 2016

12. oktober 2016

For sjette år på rad har fylkeskommunen arrangert næringsreise for blant andre rådgjevarar i grunnskule og vidaregåande, arbeidslivskontaktar og Nav-tilsette. I år gjekk turen til Nordfjord.

Les meir ›
Hovudutvalet for opplæring var samla til møte 27. september 2016. Biletet syner utvalet rundt bordet på møterommet på Fylkeshuset. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ventar på ministermøte

27. september 2016

Hovudutval for opplæring har utsett saka om fråværsreglane i vidaregåande skule til etter dei har fått til eit møte med kunnskapsministeren.

Les meir ›
Fylkesordførar ved skrivebordet med vindauge i bakgrunnen

Ber om møte om fråværsreglar

06. september 2016

Etter initiativ frå fylkesordførar Jenny Følling ynskjer fylkesordførarane frå Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland å ta opp problemstillingar knytt til nytt fråværsreglement med kunnskapsministeren. Dei har i eit felles brev bedt om møte med Torbjørn Røe Isaksen.

Les meir ›
Elevar i atrium i skolebygg

Revidert fråværsreglement

01. september 2016

Hovudutval for opplæring vedtok 31. august revidert fråværsreglement for vidaregåande opplæring i fylket. I vedtaket ligg det at obligatoriske køyrekurs ikkje skal reknast opp mot 10 prosent-grensa, og at rutinane for dokumentasjon skal vere smidige.   

Les meir ›
Lærlingmerket på Holen Installasjon

Har du plass til ein lærling?

24. august 2016

Vi har om lag 50 ungdomar som vil noko. Dei ønskjer å bli fagarbeidarar og er på leit etter ei lærebedrift! Desse flotte ungdomane er frå heile fylket og kan bli ein viktig ressurs for di bedrift.

Les meir ›
totalbilete av trapp i inngangspartiet ved Sogndal vidaregåande skule, fleire sommarkledde elevar står i trappa, både jenter og gutar.

Andregangs inntak vgo 2016-17

01. august 2016

82 fleire søkjarar får tilbod om plass ved vidaregåande opplæring etter andregangs inntak til skuleåret 2016-2017. Hugs svarfrist 3. august. 

Les meir ›
Fronten av bygget til Måløy vidaregåande skule

Ny rektor ved Måløy vgs

06. juli 2016

Åsta Navelsaker Røed er tilsett som rektor ved Måløy vidaregåande skule. Ho tek til i stillinga 1. august 2016.

Les meir ›
Biblioteket på Sogndal videregåande skule

Førsteval til dei aller fleste

05. juli 2016

3524  søkjarar til vidaregåande opplæring får no tilbod om skuleplass på det programområde dei hadde som førsteval. Dette er 88 prosent av alle søkjarane  med ungdomsrett.

Les meir ›
Elevar i atrium i skolebygg

Fråværsgrense i vgs

05. juli 2016

Frå 1. august 2016 er det fråværsgrense i dei vidaregåande skulane. For mykje udokumentert fråvær kan føre til at du mister rett til karakter.  

Les meir ›
Elevar i atrium i skolebygg

Fantastiske eksamensresultat

01. juli 2016

Nok ein gong har elevane ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane levert gode eksamenar. Utdanningsdirektoratet har lagt fram førebelse eksamensresultat frå våren 2016. Sogn og Fjordane er det fylket som klart har best resultat.

Les meir ›
bussar med bussprofilen til fylkeskommunen. Foto: Frode Romarheim

Søknad om skuleskyss

01. juli 2016

Bur du meir enn 6 km frå skulen skal du søkje om skuleskyss på Vigo innan 3. august.

Les meir ›
Lærlingmerket på Holen Installasjon

Vi søkjer lærebedrifter

27. mai 2016

I desse dagar er mange elevar ute for å skaffe seg læreplass. Bedrifter som ikkje har sikra seg lærling kan bli lærebedrift og ein del av merkeordninga frå Kunnskapsdepartementet.

Les meir ›
Fronten av bygget til Måløy vidaregåande skule

Rektor ved Måløy vgs

24. mai 2016

Det har meldt seg fem søkarar til rektorstillinga ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Born i skogen

Firda vgs bryt nytt land

13. mai 2016

Firda vidaregåande skule har fått godkjenning til å starte opp med eit heilt nytt skulefag, kalla klima- og miljøfag, hausten 2016.

Les meir ›
Biblioteket på Sogndal videregåande skule

Støtte til vidareutdanning

03. mai 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune får komande skuleår statleg støtte til å gje 26 lærarar vidareutdanning i ulike fag. Det svarar til om lag fem millionar kroner.

Les meir ›
Monument ved Gulatinget tusenårsplass

Med som språkkommunar

03. mai 2016

Utdanningsdirektoratet har valt ut 27 kommunar som blir språkkommunar, og blant dei er fleire frå vårt fylke.

Les meir ›
Hafstad vgs vintermotiv

Rektor tilsett ved Hafstad vgs

29. april 2016

Tor Egil Furevikstrand er tilsett og har fått tilbod om stillinga som rektor ved Hafstad vidaregåande skule.

Les meir ›
Utsida av Årdal vidaregåande skule med syklar i framgrunn

Rektorvikar tilsett

22. april 2016

Henny Midtun er tilsett som vikar for rektor ved Årdal vidaregåande skule.

Les meir ›
Utandørs foto av Stryn vidaregåande skule, elevar sit på benkar foran skulen, blå himmel, grønt gras.

Justert VGS-tilbod

19. april 2016

Fylkestinget vedtok 19. april justeringar av utlyst opplæringstilbod i vidaregåande skule skuleåret 2016-17.

Les meir ›
Biblioteket på Sogndal videregåande skule

Kvalitetsutvikling av vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

13. april 2016

Kunnskapsdepartementet publiserte i går ein rapport som rangerer dei vidaregåande skulane i landet. Formålet med rapporten er at skuleeigar skal få eit verkty for skuleutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer å kome med nokre betraktningar knytt til rapporten.

Les meir ›
Bilde av bygga for Eid vidaregåande skule og Opera nordfjord

Fylkets beste i yrkesfag

11. april 2016

Kven vert den beste eleven i sitt fag i Sogn og Fjordane?

Les meir ›
To menn mottar fagbrev på ei scene .

Mange nye fag- og sveinebrev

04. april 2016

Det var utdeling av fag- og sveinebrev i Loen i helga, og rekordmange opplede stolte augneblink.

Les meir ›
Utsida av Årdal vidaregåande skule med syklar i framgrunn

Tre søkjarar til rektorvikariat ved Årdal vgs

01. april 2016

Det er tre søkjarar til eit toårs-vikariat som rektor ved Årdal vidaregåande skule.

Les meir ›
Hafstad vgs vintermotiv

3 søkjarar til rektorstilling

31. mars 2016

Tre personar vil bli rektor ved Hafstad vidaregåande skule.

Les meir ›
Utandørs foto av Stryn vidaregåande skule, elevar sit på benkar foran skulen, blå himmel, grønt gras.

Tilrår justert VGS-tilbod

30. mars 2016

Med utgangspunkt i søkjartala til vidaregåande opplæring tilrår hovudutval for opplæring justeringar av utlyst opplæringstilbod skuleåret 2016-17.

Les meir ›
Elevar frå Flora vgs lærar teknikk med lokale i Malawi

Verdiskaping kryssar kontinent

18. mars 2016

Det er langt frå Florø til Malawi, både i geografi og levestandard. Men Flora vidaregåande skule sitt Malawi-prosjekt, der utveksling av kompetanse går begge veger,  vekker merksemd og åtgaum.

Les meir ›
Annonse for ledige stillingar i vidaregåande opplæring med smilande menneske

Ledige lærarstillingar i vgs

17. mars 2016

Det er no lyst ut 15 ledige stillingar ved dei vidaregåande skulane i fylket, med søknadsfrist 4. april. Sjå kva du kan søke på her!

Les meir ›
Utandørs foto av Stryn vidaregåande skule, elevar sit på benkar foran skulen, blå himmel, grønt gras.

Uttale om tilbodsjustering

15. mars 2016

Behovet for faglært arbeidskraft og tilgang på læreplassar må vektleggast ved justering av opplæringstilbodet 2016/17, skriv fagopplæringsnemda i ei uttale.

Les meir ›
Foto av nokre av bygningane ved Firda vidaregåande skule ein sommardag med blå himmel og grønt gras. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Stabil søking til vgs

03. mars 2016

Primærsøkjartala for vidaregåande opplæring 2016 -17 er offentleggjorde. 4029 søkjarar med ungdomsrett har søkt vidaregåande opplæring i skule.

Les meir ›
9.-klassingar på vitjing hjå Mo og Øyrane vidaregåandeskule, ein elev viser fram noko på ein dataskjerm

Draumesatsing for vgs-elevar

22. februar 2016

Sogn og Fjordane er plukka ut av kunnskapsdepartementet til å prøve ut tiltak som betrar læringsmiljøet og hindrar fråfall i vidaregåande opplæring. Forskarar vil måle effekten undervegs.

Les meir ›
Biblioteket på Sogndal videregåande skule

Nye søknadsrutinar

11. februar 2016

Det er nye søknadsrutiner for vidaregåande opplæring for vaksne. Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har ved søknad rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne. Les meir om rutinene og viktige datoar her.

Les meir ›
Elevar med maskiner på yrkesfag

Fleire fullfører yrkesfag

09. februar 2016

Tett oppfølging aukar gjennomføringsgraden. Sogn og Fjordane har ei positiv utvikling på tal elevar som fullfører og består den yrkesfaglege opplæringa i den vidaregåande skule.

Les meir ›
To lærlingar i aksjon med maskiner

Lærlingsamlingar med aktuelle tema

04. februar 2016

Fylkeskommunen arrangerer årlege lærlingsamlingar i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Årets samlingar er 9., 10. og 11. februar på Vesterland Kaupanger, i Førdehuset og på Eid videregåande skule. Om lag 500 lærlingar og lærekandidatar er inviterte, og ca 180 har meldt seg på.

Les meir ›
Sogndal videregåande skule kantine

Evakuering ved Sogndal vgs

25. januar 2016

Fleire bygg på Fosshaugane Campus vart evakuert måndag, grunna gassutvikling etter eksplosjon i eit sikringsskap. Aktiviteten ved Sogndal videregåande skule i Lines-bygget vart ramma, men undervisninga går no som vanleg.

Les meir ›
Sogndal vidaregåande skule Foto: Birthe Johanne Finstad

Opplæringstilbodet 2016-2017

24. november 2015

Hovudutvalet for opplæring handsama i møte 24. november opplæringstilbodet for dei vidaregåande skulane 2016-17.

Les meir ›
Foto av tre elevar ombord på opplæringsfartøyet Skulebas. Foto: Måløy vidaregåande skule

Utfordrar oppdrettsnæringa

11. november 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune har invitert tre oppdrettsverksemder til drøftingsmøte for å få på plass ein leigekontrakt for undervisningskonsesjon for laks og aure ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir ›
Måløy vidaregåande skule

Måløy vidaregåande skule

09. november 2015

Undervisninga ved skulen går no som normalt etter ei minnemarkering 9. november i høve den tragiske ulykka der to elevar ved skulen omkom. Sjå skulesidene for meir informasjon.

Les meir ›
Førde med elva Jølstra

Ikkje ny rektor

06. november 2015

Jobben med å finne ny rektor ved Hafstad vidaregåande skule vert utsett til mars 2016.

Les meir ›
Foto av to kvinner som haustar noko bak på ein traktor på Sogn Jord- og Hagebrukssskule. Foto: Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Ny rektor i Aurland

30. oktober 2015

Aksel Hugo er tilsett som rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Les meir ›
Foto frå overrekking av lærlingmerke til Holen installasjon i Sogndal. Fylkesordføraren, ordføraren i Sogndal og to lærlingar er blant dei på biletet. Foto: Nelfo Sogn og Fjordane

Skal merke alle lærebedrifter

29. september 2015

Kunnskapsdepartementet har innført ei ny merkeordning for godkjende lærebedrifter. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes delte ut det første merket i Sogn og Fjordane 29. september.

Les meir ›
Foto: Oskar andersen

Søkarar til rektorstillingar

25. september 2015

Dei offentlege søkarlistene for stillingane som rektor ved Hafstad vidaregåande skule og ved Sogn Jord- og hagebruksskule er no klare.

Les meir ›
Foto frå næringsreisa i 2015, frå besøket hjå Havyard Verft i Leirvik. Biletet syner tre personar, der mannen til venstre orienterer dei to kvinnene til høgre. Dei har raude hjelmar alle mann. Foto: Karriere Sogn og Fjordane

Godt gjennomført næringsreise

18. september 2015

Båtbygging, trailerkøyring og ulike bedriftsbesøk stod på programmet då rådgjevarar, lærarar, NAV-tilsette og arbeidslivskontaktar var på reise i Sunnfjord og HAFS 15 og 16. september 2015.

Les meir ›
Foto som syner ein som sit og les til eksamen. Han sit bøygd over skrivepulten og har på seg grå gensar og briller. På bordet framfor seg har han fleire bøker, ei notatbok og ein pc. Foto: Stein Halvor Halvorsen, www.flickr.com

Privatisteksamen hausten 2015

03. september 2015

Du kan no melde deg opp til privatisteksamen for vidaregåande opplæring. Fristen for å melde seg opp er 15. september kl. 23.59.

Les meir ›
Utandørs foto av Stryn vidaregåande skule, elevar sit på benkar foran skulen, blå himmel, grønt gras. foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ny rektor ved Stryn vgs

28. august 2015

Anders Bruvoll er tilsett som rektor ved Stryn vidaregåande skule. Han tek til i stillinga 1. oktober 2015.

Les meir ›
Bilete som syner ein elev eller lærling som skrur ledningar medan han ser i kameraet og smiler. Foto: WorldSkills Norway

Næringsreise 2015

26. august 2015

Årets næringsreise går til ulike stadar i Sunnfjord og HAFS og har fagområda til TIP og service og samferdsle som tema. Reisa går over to dagar – 15. og 16. september.

Les meir ›
Jente med blått skaut og burgunderraud gensar syklar på "smoothiesykkelen" - ein sykkel som gjer at ein blender på baksetet lagar smoothies når ein syklar. Foto: Åge Avedal

Berekraftig på matfestival

12. august 2015

4H Sogn og Fjordane har fått 110 000 kroner frå Miljødirektoratet til Barnas Matfestival under lokalmatfestivalen Matamål. Dette banar vegen for eit unikt samarbeid med Sogndal vgs. og Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Les meir ›
To lærlingar på TIP-fag skrur på ei maskin. Foto: Magne Sellevold/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Opplæring i bedrift

06. august 2015

1. mars var det 467 primærsøkjarar med ungdomsrett til opplæring i bedrift. 313 av desse har til no skaffa seg læreplass. I tillegg har 61 søkjarar med læreplass som lågare ønskje skaffa seg plass.

Les meir ›
eksteriør foto av Stryn vidaregåande skule, elevar sit ved benkar, sommar, foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

105 fleire får plass

31. juli 2015

Ved andregangs inntak til skuleåret 2015–16 får 105 fleire søkjarar melding om inntak til vidaregåande opplæring i skule. 3662 søkjarar har då fått tilbod om skuleplass.

Les meir ›
foto av Stryn vidaregåande skule, sett utanifrå, hovudinngang med blomar i forgrunnen, sommar

Sju vil bli rektor i Stryn

27. juli 2015

Den offentlege søkarlista for stillinga som rektor med Stryn vidaregåande skule er klar, to kvinner og fem menn har søkt.

Les meir ›
Foto som syner ei oppslått bok, med ei notatblokk oppå. Ei hand som held ein penn, kjem inn frå høgre side. På notatboka ligg det også eit viskelær og ein kalkulator. Foto: Steven S/www.flickr.com

Gode eksamensresultat

10. juli 2015

Skulane i Sogn og Fjordane har generelt gode resultat. Eksamensresultata i den vidaregåande skulen i 2015 er ikkje noko unntak.

Les meir ›
Foto av elevane i ungdomsbedrifta RAW Media UB ved Hafstad vidaregåande skule. Biletet er frå ein studietur til Frankrike, og elevane er samla på ein topp over byen dei besøker. Fleire av elevane har speglreflekskamera i hendene.

Global pris til RAW Media UB

09. juli 2015

Ungdomsbedrifta RAW Media UB frå Hafstad vidaregåande skule har saman med ungdomsbedrifta Wirbasing frå Spania vunne “EwB Global Joint-Venture award 2015”.

Les meir ›
Foto som syner tre elevar på opplæringsfartøyet "Skulebas" Dei tre har redningsvestar og gule hjelmar. Foto: Måløy vidaregåande skule

170 utan læreplass

06. juli 2015

Arbeids- og næringslivet i fylket ropar etter kvalifisert arbeidskraft, samstundes som 170 ungdomar no står utan læreplass. Fylkeskommunen etterlyser fleire lærebedrifter.

Les meir ›
Foto som syner elevar i vestibylen på Sogndal vidaregåande skule

Dei fleste får førstevalet

06. juli 2015

3557 søkjarar til vidaregåande opplæring får no tilbod om skuleplass på det programområde dei har som førsteval.

Les meir ›
Foto av nokre av bygningane ved Firda vidaregåande skule ein sommardag med blå himmel og grønt gras. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

60 000 kr til klimaprosjekt

22. juni 2015

Miljødirektoratet gir 60 000 kroner til prosjektet "Skulens Klimarapport». Prosjektet skal utvikle eit undervisingsopplegg der lærarane tek elevane med ut i naturen og i nærmiljøet til skulen. 

Les meir ›
uxd 4v 7uzuj

Programmet er klart

22. juni 2015

No kan du sjå alle dei ulike produksjonane som skal ut på turné til skulane i fylket neste skuleår. Den kulturelle skulesekken (DKS) sin digitale katalog har informasjon om alle tilboda kommande skuleår, og du kan ta ein kikk på den allereie no.

Les meir ›
Foto som syner gardsarbeid på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. I framkant ser vi tre personar og ein raud traktor, medan skulebygningen ruvar i bakgrunnen. Foto: Sogn Jord- og Hagebruksskule

Millionar til økologisk skule

17. juni 2015

Eit samla fylkesting har vedteke å løyve 20 millionar kroner til Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Les meir ›
Foto frå omvisning på skulegarden på Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland. Det er sol og grønt gras, vi ser fleire grønsakssenger, og fem personar som står og snakkar saman litt i bakgrunnen.

Økologisk mat på alle skulane

11. juni 2015

Fylkeskommunen har som mål å tilby økologisk og lokal mat i kantinene på alle dei vidaregåande skulane. For å få til det har vi starta eit toårig prosjekt, som hadde første samling denne veka. 

Les meir ›
Jente med mørkt og krøllete hår som sit og skriv i ei bok med ein bærbar PC framfor seg. Foto: CollegeDegrees360/flickr.com

No kan du bestille elev-pc

01. juni 2015

Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag.

Les meir ›
Svart-/kvitt-bilete av ei lærebok i matematikk, ein kalkulator, eit viskelær og ei hand som held hardt i ein blyant. Foto: Steven S., www.flickr.com

24 lærarar får vidareutdanning

29. mai 2015

Tolv får fullfinansiert medan resten får dekka 60 prosent.

Les meir ›

To søkjarar til rektorstilling

22. mai 2015

To kvinner vil verte rektor ved Hafstad vidaregåande skule.

Les meir ›

Prisdryss til Westtip Supplies UB frå Eid vidaregåande skule

04. mai 2015

Ungdomsbedrifta reiste heim frå NM for ungdomsbedrifter med heile seks prisar – fem av dei førsteprisar.

Les mer

Kan bli best i landet

28. april 2015

Denne veka konkurrerer Westtip Supplies UB frå Eid vidaregåande skule om å bli Norge si beste ungdomsbedrift i 2015.

Les mer

Inviterer til konferanse om naturen som læringsarena for barn

22. april 2015

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til konferanse i Sogndal 5. mai. I samband med friluftslivets år er temaet for årets fysisk aktivitet- konferanse barn, læring og natur.

Les mer

Medieelevar nye aktørar på fylkesmønstringa

21. april 2015

Til helga – 18. og 19. april – brakar det laust i Førdehuset når ungdom frå heile fylket skal delta på UKM fylkesmønstring. Ungdommane får høve til å vise seg fram innan ulike kunst- og kulturuttrykk. Nytt i år er at ein heil medieklasse deltek med fotooppdrag under mønstringa.

Les mer

Sommarskule - søknadsfrist 15. juni

20. april 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Mo og Øyrane vidaregåande skule arrangerer sommarskule på Mo i veke 26 og 27 – for deg som treng bestått matematikk eller naturfag på vg1-nivå yrkesfag.

Les mer

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne – søknadsfrist 10. mai

17. april 2015

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for vaksne både i fag til generell studiekompetanse og yrkesfag frå hausten 2015.

Les mer

Elev- og lærlingomboda i landet var samla i Førde

17. april 2015

Elev- og lærlingombod i Sogn og Fjordane, Venke Nordeide, samla kollegaer frå heile landet i Førde i slutten av mars. Eit tema på samlinga var «det gode læringsmiljøet», og Firda vidaregåande skule deltok med eit innlegg som imponerte.

Les mer

Rekordmange opplevde stolt augneblink

24. mars 2015

Det var utdeling av fag- og sveinebrev i Loen i helga.

Les mer

Samla sett 140 færre søkjarar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring

13. mars 2015

Det er 162 færre søkjarar med ungdomsrett til vidaregåande skule enn i fjor, medan det er ein liten oppgang i tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i bedrift – med søknad til 52 ulike lærefag.

Les mer

Tidlegare Måløy-elev på kokkelandslaget

10. mars 2015

Denne veka vart det klart at bremangaren Jan-Erik Hauge har fått plass på kokkelandslaget, og skal dermed representere Norge i OL i oktober 2016.

Les mer

Skal representere fylket i NM

06. mars 2015

Tre ungdomsbedrifter reiser til ungdomsbedrifts-NM i april etter å ha imponert på fylkesmessa.

Les mer

Florø-lærar årets entreprenørskapslærar

04. mars 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna 4. mars fylkesmessa for ungdoms- og studentbedrifter 2015. Førdehuset var fylt opp av entusiastisk entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane.

Les mer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 4. mars i Førdehuset

03. mars 2015

I desse dagar vert det jobba iherdig i ungdomsbedriftene rundt i fylket. Det er siste innspurt før fylkesmessa 2015.

Les mer
Lærlingsamling, 2011. Artist Askil Holm syng for lærlingane på Luster vidaregåande skule.

Regionvise lærlingsamlingar

11. februar 2015

Fylkeskommunen sine lærlingsamlingar skal vere på Eid, Kaupanger og i Førde 10., 11. og 12. februar.

Les meir ›

Regionvise lærlingsamlingar

10. februar 2015

Fylkeskommunen sine lærlingsamlingar skal vere på Eid, Kaupanger og i Førde 10., 11. og 12. februar.

Les mer

Samlokalisering av PPT Eid og Vågsøy

06. februar 2015

Onsdag 12. februar vert PPT Eid og Vågsøy samlokalisert på Nordfjordeid.

Les mer

Årdals-elevar og UWC i nasjonal energifinale

27. januar 2015

Elevar frå Årdal vgs og United World College (UWC) skal bidra til å løyse energiutfordringar for framtida.

Les mer

Røykutvikling på Mo og Øyrane vidaregåande skule

27. januar 2015

Kjelda til røyken er funnen og undervisninga er i gang att.

Les mer

Søknad til vidaregåande opplæring skuleåret 2015-2016

07. januar 2015

Det er mogeleg å søkje vidaregåande opplæring til skuleåret 2015-2016 gjennom www.vigo.no frå og med 7. januar. I år har vi laga søkjarhandbok som inneheld nødvendig informasjon om søking og inntak til vidaregåande opplæring i skule og i bedrift.

Les mer

Ny GIV 2010–2013

19. desember 2014 Les mer

Vil utgreie ekstraordinært vedlikehald

10. desember 2014

Fylkestinget stemte samrøystes i saka om Sogn jord- og hagebruksskule.

Les mer

Skulehelsetenesta i vidaregåande opplæring

26. november 2014

Hovudutvalet for opplæring oppmodar kommunane til å søke midlar.

Les mer

Branntilløp ved Sogndal vgs under kontroll

19. november 2014

Det var onsdag 19. november tilløp til brann i ein verkstad ved Sogndal vidaregåande skule. Ingen kom til skade, og det er vanleg oppmøte for elevane torsdag 20. november.

Les mer

Godt i gang

13. november 2014

Høyanger kommune og Høyanger vidaregåande skule er no godt inne i samarbeidsprosjektet Høyangerskulen 1-13. Målet for prosjektet er å lage ein modell for eit utvida samarbeid mellom skulane.

Les mer

To frå fylket til topps i Yrkes-NM

04. november 2014

Vilde Nistad Strandos og Asgeir Flåten toppa begge pallen då Yrkes-NM vart arrangert i Trondheim sist veke.

Les mer

Utdanning

30. oktober 2014 Les mer

Norsk-malawisk samarbeid får internasjonal pris

16. september 2014

Det nystarta føretaket «Kumudzi Kuwale» tok 10. september i mot ein internasjonal pris for sitt arbeid for å gi berekraftig energi til landsbygda i Malawi. Entreprenørbedrifta er eit resultat av fredskorpsutveksling mellom Flora vidaregåande skule og Nkhotakota Youth Organisation.

Les mer

Nye rutinar - inntak til vgs 1. februar

04. september 2014

Det er endringar i søknad til særskilte utdanningsprogram, og for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne.

Les mer

Lærarstreiken er over

01. september 2014

Lærarane som har vore i streik er no attende ved Mo og Øyrane og Hafstad vidaregåande skule. Det vert undervisning som planlagt frå 2. september ved Mo og Øyrane vgs, og 3. september ved Hafstad vgs.

Les mer

Trappar opp tiltak for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

26. august 2014

Høgare status på yrkesfag og helsetiltak skal få ungdom til å gjennomføre vidaregåande opplæring.

Les mer

Streikeoppdatering

22. august 2014

Lærarar ved dei vidaregåande skulane Hafstad og Mo og Øyrane fortset streiken. Det er likevel undervisning i nokre fag.

Les mer

Vidaregåande opplæring for vaksne – ledige plassar skuleåret 2014/2015

21. august 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ledige plassar i vidaregåande opplæring for vaksne. Dette gjeld Vg1/Vg2 helsefag og Vg1 service og samferdsel for vaksne i Sogndal, og Vg3 helsefagarbeidar (praksiskandidatkurs) i Nordfjord. Søknadsfrist snarast.

Les mer

Rådgjevarkonferansen 2014

19. august 2014

Den årlege rådgjevarkonferansen blir på Hotel Alexandra tysdag 11. og onsdag 12. november.

Les mer

Streik ved Mo og Øyrane vgs frå 21. august

15. august 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk fredag 15. august melding frå Utdanningsforbundet om plassfråtreding ved Mo og Øyrane vidaregåande skule for 37 lærarar, med verknad frå torsdag 21. august.

Les mer

Skulestart 18. august for elevar ved Hafstad vgs trass streik

15. august 2014

42 lærarar er tatt ut i streik ved Hafstad vidaregåande skule i Førde. Elevane skal møte til registrering og informasjon måndag 18. august som planlagt.

Les mer

Skulestart 18. august for elevar ved Hafstad vgs trass streik

15. august 2014

42 lærarar er tatt ut i streik ved Hafstad vidaregåande skule i Førde. Elevane skal møte til registrering og informasjon måndag 18. august som planlagt.

Les mer

Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass

13. august 2014

Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass.

Les mer

Ferie og fridagar

11. august 2014 Les mer

Streik ved Hafstad vgs frå måndag 11. august

08. august 2014

42 lærarar blir tekne ut i streik ved Hafstad vidaregåande skule i Førde med verknad frå måndag 11. august. Alle elevar må uansett møte til skulestart 18. august.

Les mer

Skuleskyss

06. august 2014 Les mer

79 fleire søkjarar får plass ved vidaregåande opplæring

25. juli 2014

Det er 335 ledige skuleplassar ved dei vidaregåande skulane. Etter andre inntak står berre 32 søkjarar med ungdomsrett utan tilbod.

Les mer

Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land

14. juli 2014

EU programmet ERASMUS+ har tildelt Sogn og Fjordane fylkeskommune 74 stipend til utdannings/opplæringsopphald i europeiske land. Desse stipenda er for yrkesfaglege elevar, lærlingar, lærarar og lærlingansvarlege.

Les mer

Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land

14. juli 2014

EU programmet ERASMUS+ har tildelt Sogn og Fjordane fylkeskommune 74 stipend til utdannings/opplæringsopphald i europeiske land. Desse stipenda er for yrkesfaglege elevar, lærlingar, lærarar og lærlingansvarlege.

Les mer

Mindre elevfråvær i den vidaregåande skulen

11. juli 2014

Tal frå skuleåret 2013-2014 viser at elevfråværet i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane har stabilisert seg. Nasjonalt har fråværet i vgs auka i fleire år. Enno er fråværet størst i yrkesfagleg utdanning.

Les mer

Gode eksamensresultat i Sogn og Fjordane

10. juli 2014

Fylket kjem godt ut etter at utdanningsdirektoratet har lagt fram førebelse eksamensresultat frå vidaregåande skule våren 2014. Vi er beste fylke i åtte fag, syner den fylkesvise statistikken.

Les mer

Dei fleste får førstevalet sitt i vidaregåande opplæring

08. juli 2014

– Det er gledeleg at vi også i år kan tilby majoriteten av dei unge det opplæringstilbodet dei har som førsteprioritet, seier assisterande fylkesdirektør Tor-Einar Holvik Skinlo i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les mer

Luster vidaregåande skule avslutta 137 år med skuledrift

27. juni 2014

Rundt 40 tilsette og inviterte gjester deltok på avslutninga for Luster vidaregåande skule på Munthehuset i Kroken 20. juni. Det vart ei flott markering, der dei tilsette fekk mykje skryt for måten dei har takla utfordringane dei siste åra på.

Les mer

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00