Biletcollage som illustrerer nokre av arbeidsområda til hovudutvalet for samferdsle: vi ser kabelferja Hisarøy i Gulen, Dalsfjordbrua, ein hurtigbåt, mor og dotter ikledd refleks på veg over eit gangfelt og fylkeskommunale bussar utanfor Eid vgs.
Biletcollage som illustrerer nokre av arbeidsområda til hovudutvalet for samferdsle: vi ser kabelferja Hisarøy i Gulen, Dalsfjordbrua, ein hurtigbåt, mor og dotter ikledd refleks på veg over eit gangfelt og fylkeskommunale bussar utanfor Eid vgs.

Hovudutval for samferdsle

Hovudutval for samferdsle har ansvar for saker innan generell samferdslepolitikk, fylkesvegar og kollektivtrafikk. Hovudoppgåvene til utvalet er blant anna oppfølging av Nasjonal transportplan, regional transportplan, skuleskyss og transportløyve.

Medlemer i hovudutval for samferdsle 2015–2019

Hovudutval for samferdsle.jpg
F.v.: Arnstein Menes (Sp), Harald Bjarte Reite (Ap), Stein Malkenes (MDG), Helen Hjertaas (Ap), Noralv Distad (H), Gunhild Berge Stang (V), Sigurd E. Reksnes (Sp), Gunn Sande (Sp) og Bjørn Hollevik (H). Foto: Oskar Andersen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Del dette:

Kontakt

Noralv Distad
Leiar for hovudutval for samferdsle
noralv.distad@sfj.no 
913 74 976

Dina Johanne Lefdal
fylkesdirektør for samferdsle
dina.lefdal@sfj.no
957 00 813

Monica Åsnes
Utvalssekretær

monica.asnes@sfj.no
952 07 751

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568