Biletcollage som syner elevar i vidaregåande opplæring: helsefag, teknisk og industriell produksjon, ungdomsbedrift media, undervisning i klasserom og kokkeelevar.
Biletcollage som syner elevar i vidaregåande opplæring: helsefag, teknisk og industriell produksjon, ungdomsbedrift media, undervisning i klasserom og kokkeelevar.

Hovudutval for opplæring

Hovudutval for opplæring arbeider med saker som gjeld vidaregåande opplæring, fagopplæring, vaksenopplæring og kompetanseutvikling. Utvalet har også ansvar for spørsmål som gjeld kompetanseheving og kompetanseformidling i fylket.

Medlemer i hovudutval for opplæring 2015–2019

Hovudutval for opplæring.jpg
F.v.: Alfred Bjørlo (V), Sonja Øvre-Flo (H), Henrik Oppen (Ap), Gunn Åmdal Mongstad (Sp), Anders Ryssdal (Sp), Karianne Torvanger (Ap), Ole Johnny Stubhaug (Sp), Senea Sabanovic (Ap) og Tore Storehaug (KrF, vara for Trude Brosvik). Foto: Oskar Andersen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Del dette:

Kontakt

Karianne Torvanger
Leiar for hovudutval for opplæring
karianne.torvanger@sfj.no
996 06 484

Bekka Skaasheim
Fylkesdirektør for opplæring
bekka.skaasheim@sfj.no
415 30 956 

Merete Husabø Nornes
Utvalssekretær
merete.husabo.nornes@sfj.no
57 63 81 17

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568