Ein mann står ved talarstolen i ein møtesal og snakkar, folk sit rundt bord og høyrer på.
Ein mann står ved talarstolen i ein møtesal og snakkar, folk sit rundt bord og høyrer på.

Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høg verdiskaping – men folketalsveksten manglar

Sogn og Fjordane må jobbe med bustadsattraktiviteten.

Ei sterk auke i verdiskapinga i Sogn og Fjordane – høgare enn landsgjennomsnittet. Det var opninga når Knut Vareide frå Telemarksforsking presenterte den ferskaste regionale analysen for Sogn og Fjordane onsdag 30. januar.

Sogn og Fjordane kan òg glede seg over gode tal for produktivitet og lønsemd. På den andre sida har fylket ein jobb å gjere når det gjeld vekst i tal arbeidsplassar og nye innbyggjarar. Både innflyttinga og fødselstala er for låge.

I rapporten kan du lese meir om

  • arbeidsplassar
  • folkesetnad
  • samla attraktivitet
  • scenario for framtida

Sjå heile rapporten på denne lenka (OBS: fungerer ikkje i Internet Explorer).

Sjå presentasjonen av rapporten i opptak

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00