Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget 11
23
14
09
Fylkesutvalet 29
26
02
14
23
27
04
10
18
18
22
23
24
13
05
26
08
Fylkesutvalet som klagenemnd 18
08
Hovudutval for opplæring 12
25
27
17
23
29
25
Hovudutval for samferdsle 22
12
12
08
27
25
23
29
25
08
Finansutvalet 29
02
18
24
05
Kontrollutvalet 30
18
07
27
17
26
23
06
21
28
25
09
Planutvalet 26
Fagopplæringsnemnda 15
14
21
16
23
Fylkesrådet for funksjonshemma 06
01
17
09
26
Fylkesrådet for eldre 12
04
17
03
Trafikktryggingsutvalet 03
09
16
10
19
Hovudsamarbeidsutvalet 11
27
22
12
25
13
Hovudutval for plan og næring 20
05
25
19
27
26
27
23
27
25
Hovudutval for kultur 12
19
08
27
17
27
23
29
25
Likestillingsutvalet 04

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568