Litt historikk

  • 1953 - Oppstart med ei klasse jern- og metallarbeid i Måløy
  • 1961 - Eigne lokaler i Måløy og oppstart kjole- og draktsøm
  • 1975 - Eigne lokaler på Tennebø for almenne fag, og handel og kontor
  • 1985 - Oppstart akvakultur
  • 1986 - Oppstart Skip og offshore
  • 1995 - Skulen delt med lokaler på Gotteberg for teknisk fagskule og forsøksprosjekt næringsmiddel
  • 1998 - Oppstart Teknisk Fagskule maritime fag, nautisk og maskin
  • 1999 - Eigen maritim avdeling
  • 2001 - Oppstart eige sikkerhetssenter