dnrrucft 2m
dnrrucft 2m

Kulturkonferansen 2018. Foto: Marie Nicolaisen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Glimt frå Kulturkonferansen 2018

Tema for Kulturkonferansen 2018 var Kulturelle ressursar i kommunane. Begge dagane var fylt av gode historiar, og døme frå kommunane. Det var også  gode diskusjonar og refleksjonar om kva gode kulturelle ressursar er eller kan vera, frivilligheit og kulturell og kreativ næring. Her er smakebitar frå konferansen, både i form av presentasjonar frå innlegga og bilete. 

Kulturkonferansen 2018 

Les meir om konferansen 

Program (PDF-lenke)

Presentasjonar 

Regional plan for kultur v/fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen 

Kva er ein god kulturkommune for meg? 

Korleis utnyttar kommunane dei kulturelle ressursane? 

Korleis nyttar kommunane dei kulturelle ressursane betre? 

Den gode kulturkommunen 

Plattform for frivilligheit 

Frivilligpolitikk  

Ny frivilligmelding

Ny Frivillighetsmelding, orientering frå KUD v/ Siriann Bekeng, rådgjevar avdeling for sivilsamfunn og idrett KUD 

Kulturell og kreativ næring 

Bilete frå Kulturkonferansen 2018  

Siriann Bakeng frå KUD orienterar om ny frivilligmelding på Kulturkonferansen 2018
Siriann Bakeng frå KUD orienterar om ny frivilligmelding
Eid kommune si frivilligplattform v/ordørar Alfred Bjørlo,  Kulturkonferansen 2018
Eid kommune si frivilligplattform v/ordførar Alfred Bjørlo
Rom for Ord v/prosjektansvarleg Janne Karin Støylen, Kulturkonferansen 2018
Rom for Ord v/prosjektansvarleg Janne Karin Støylen
Frivillighetspolitikk ved Guri Idsø Viken, Frivillighet Norge på  Kulturkonferansen 2018
Frivillighetspolitikk ved Guri Idsø Viken, Frivillighet Norge
Bård Kleppe og Georg Arnestad på Kulturkonferansen 2018
Bård Kleppe og Georg Arnestad på Kulturkonferansen 2018
fbr 2rgths 8
PreForm AS v/styreleiar Ingrid Hansen
fsnvsx 5zgm
Oppsummering etter gruppearbeid om kulturell og kreativ næring
ykl 7tygbav
Kva er ein god kulturkommune for deg? Paneldebatt på Kulturkonferansen 2018
mxyp 6uetzc
Moglegheiter for kulturell og kreativ næring innan kommunane sitt næringsarbeid v/ Egil Henning Ytrøy, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00