Geografisk informasjonssystem
Geografisk informasjonssystem

Reisetidsanalyse for Eid kommune

GIS

Geografisk informasjonssystem (GIS) brukast blant anna til innsyn og forvaltning av stadfesta informasjon (informasjon som kan visast i kart). 

Fylkeskommunen nyttar GIS som støtte til arbeid med statistikk og analysar, mellom anna i Fylkesspegelen og ved konkrete førespurnader frå samarbeidspartar i fylket.
GIS ver nytta til å illustrere og synleggjere relasjonar, mønster og trendar i form av kart, rapportar og diagram.

Eksempel på område vi brukar GIS:

  • Registrering av kulturminne
  • Vegplanlegging
  • Geografiske analyser
  • Illustrasjon av statistikk
  • Eigedomsoversikt
  • Stadnamnregistrering
  • Illustrasjonar til rapportar
  • Sakshandsaming- og publikasjonsløysning for webkart

Eksempel på bruk av GIS

Reisetidsanalyser
Statistikk synt på kart
Vegprosjekt på fylkesvegnettet
Busshaldeplassar
Analytisk kartlegging – BakgrunnHandling
GIS kurs
Kart til presentasjon
Skulebruksplan – Reisetid analysar
Bufferanalysar – BusshaldeplassEkspressbussUtvalde regionsentra

Del dette:

Kontakt

Torgeir Opeland Røthe
​GIS-rådgjevar
Torgeir.Opeland.Rothe@sfj.no
​951 51 310

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette