Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Fylkesutvalet 6. desember

Det vert møte i fylkesutvalet tysdag 6. desember, før møtet i fylkestinget tek til.

Møtet i fylkesutvalet 6. desember startar kl. 09.30.

Fylkesutvalet handsamar då sak 137/2016 - Oppfølging av Gjøa-avtalen (unntatt offentlegheit).

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568