q 3f 4c 8p 8rn

Torgeir Opeland Røthe

Fylkesatlas

I Fylkesatlaset har du tilgang til mellom anna sjøkart, landkart, satelittbilete og temakart.

Fylkesatlas er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland. Her finn du ein samla tilgang til sjøkart, landkart, satellittbilete, ortofoto og temakart som natur, kultur, landbruk, planlegging og andre kartfesta tema.

Føremål

Føremålet til Fylkesatlas er å gi ein samla tilgang til ulike tema i Sogn og Fjordane for saksbehandlarar hjå fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunane og i det private.

Rettar og bruk

Rett til bruk av eksterne kartdata i Fylkesatlas er erverva gjennom Noreg digitalt. All ikkje-kommersiell bruk av tenestene i kartportalen er gratis, men det må visast til Fylkesatlas og Noreg digitalt. Vi tek atterhald om feil i kart, samt feil eller manglar i datasett. Karta er ikkje rettsleg bindande, og bruk av tenesta kan ikkje erstatta vanleg saksgang.

Del dette:

Kontakt

Torgeir Opeland Røthe
​GIS-rådgjevar
Torgeir.Opeland.Rothe@sfj.no
​951 51 310

Relaterte lenker