Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Fråvær

Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland

Orden og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune

Førebels fråværsreglement ved vidaregåande skular

Regelen om at elevane slepp å gå til fastlegen for dokumentasjon er utvida til å gjelde ut skuleåret.


Skulespesifikk informasjon

Enkelte av skulane har eigne skjema for eigenmelding. Det og anna skulespesifikk informasjon finn du under her.

Høyanger vidaregåande skule

Elevane ved Høyanger vgs må skrive eigenmelding ved fråvær. Er eleven under 18 år må føresette signere skjemaet.

Eigemeldingsskjema Høyanger vgs

Sogndal vidaregåande skule

Elevane ved Sogndal vgs må skrive eigenmelding ved fråvær. Er eleven under 18 år må føresette signere skjemaet. Skjemaet må leverast fortløpande.

Eigenmeldingsskjema Sogndal vgs