Forslag til endringar i statsbudsjettet for 2014

Tilleggsproposisjon 2014 - regjeringa sitt forslag til endringar i statsbudsjettet for 2014, vert lagt fram fredag 8. november kl. 10.

Dokumenta finn du på nett kl. 10, på budsjettportalen til finansdepartementet:

Tilleggsproposisjon 2014

Finansminister Siv Jensen sin pressekonferanse om tilleggsproposisjonen startar kl. 12, og du kan sjå den direkte i nett-TV:

Pressekonferanse

Sjå også finansdepartementet sine nettsider:

Finansdepartementet

Finansdepartementet har laga fylkesvise oversikter for framlegg til statsbudsjett 2014, som vart lagt fram 15. oktober. Desse viser kva betydning budsjettframlegget får for alle fylka.

Nyhende frå Sogn og Fjordane fylkeskommune frå framlegg til statsbudsjett 2014:

Budsjettdokumenta, framlegg til statsbudsjett 2014:

Budsjettportalen til Finansdepartementet.

I tillegg til budsjettdokumenta og pressestoff inneheld nettportalen også blant anna ei A-Å-oversikt over aktuelle tema.

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568