Folkehelserapport 2011-2012

Lenke til Rapport om folkehelsearbeidet i Sogn og Fjordane 2011-2012

Rapporten formidlar resultat frå folkehelsearbeidet i Sogn og Fjordane 2011-2012. Med i rapporten er forord ved fylkesordførar Åshild Kjelsnes, informasjon om kommuneovergripande satsingar og partnarskap for folkehelse – kommunane.

For meir informasjon kontakt:

Heidi Karin Ekehaug, rådgjevar folkehelse
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Tlf.: 456 61 994
E-post: heidi.karin.ekehaug@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker