Folkehelsedagane 2011: Kunnskap, koordinering - klokskap for eit tryggare samfunn

Folkehelsedagane fann stad 8.–9. november på Rica Sunnfjord Hotel i Førde. Her finn du presentasjonar frå dei ulike foredraga. Presentasjonane er lagt ut i formatet PDF.

Ny folkehelselov – nye roller og ansvarsfordeling
v/Anders Smith, seniorrådgjevar i Helsedirektoratet

Samfunnsmedisinske oppgåver knytt til folkehelsearbeid i kommunane
v/Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Flora kommune

Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet
v/Bjørg Eikum Tang, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Kunnskap – koordinering – klokskap – for et tryggare samfunn
v/Eva Jakobson Vaagland, leiar Skadeforebyggande forum

Miljøretta helsevern
v/Sonja Skotheim, avdelingsleiar for avdeling Miljøretta helsevern i Helsevernetaten i Bergen kommune

Universell utforming og folkehelse
v/Linda Nilsen Ask, Rogaland fylkeskommune

Prosjekt Samhandling i Sunnfjord og Ytre Sogn
v/prosjektleiarane Elisabeth Aase Aven og Magni Havardstun

Kva helsedata treng vi? Kva data er tilgjengelege? Helseovervaking – helsetilstand og faktorar som påverkar
v/Pål Harald Kippenes, seniorrådgjevar Helsedirektoratet

Trygge lokalsamfunn
v/Steinar Drægni, folkehelsekoordinator i Årdal

Trygge lokalsamfunn i Høyanger
v/Marit Nordstrand, folkehelsekoordinator og leiande helsesøster i Høyanger kommune

Førebygging av brann- og fallskader hos eldre i Balestrand
v/folkehelsekoordinator Kari Maria Rutle Fjærestad

Tryggleiksarbeidet i fylket
v/Emma Bjørnsen og Heidi Ekehaug, Sogn og Fjordane fylkeskommune

For meir informasjon ta kontakt med rådgjevar Heidi Karin Ekehaug,
telefon: 456 61 994, e-post: heidi.karin.ekehaug@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker