Fotocollage med fire tidlegare vinnarar av fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane: Ove Henning Solheim/Dans utan grenser, Kari Støfringsdal, Sigrid Moldestad og Teaterfestivalen i Fjaler.
Fotocollage med fire tidlegare vinnarar av fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane: Ove Henning Solheim/Dans utan grenser, Kari Støfringsdal, Sigrid Moldestad og Teaterfestivalen i Fjaler.

Teaterfestivalen i Fjaler, Kari Støfringsdal, Sigrid Moldestad og Ove Henning Solheim/Dans utan grenser er blant dei tidlegare vinnarane av fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane.

Føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2019

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin, som du rett og slett meiner burde få den siste fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane?

No ynskjer fylkeskommune framlegg til kandidatar, og du kan sende inn forslag her.

Prisen har tidlegare gått til mellom andre Dans utan grenser, Hilde Bjørkum og Teaterfestivalen i Fjaler.

Skal inspirere og hjelpe fram kulturarbeidet

Prisen går til einskildpersonar, lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane. Prisvinnaren må ha vist evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege, ha talent eller vise kreativitet og evne til nyskaping.

Prisen er på 50 000 kr og eit diplom, og utdelinga skjer i samband med fylkestinget i desember.

Fylkeskommunen har delt ut fylkeskulturprisen sidan 1980. Målet er å hjelpe fram kulturarbeidet i Sogn og Fjordane og å inspirere til å halde ved like og vidareutvikle det kulturelle mangfaldet i fylket.

Fristen for å nominere kandidatar er 15. oktober 2019.

Her kan du lese meir om fylkeskulturprisen, sjå oversikt over alle tidlegare vinnarar og sende inn forslag til kandidatar.

Du kan også sende inn forslag til kandidat til post@sfj.no.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00