Fellesorienteringar om arbeidet med budsjett og økonomiplan 2016–19

Fylkespolitikarane var samla til politiske møte og orienteringar om arbeidet med budsjett og økonomiplan 2016–19 12. og 13. mai. Du finn presentasjonane og opptak av orienteringane her.

Opptak av sendinga frå orienteringane frå 13. mai.

Presentasjonen om kommuneproposisjonen og budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Administrasjonen orientere også om kommuneproposisjonen som vart lagt fram 12. mai.

Program for 12. og 13. mai

12. mai

Saksliste for hovudutvalet for samferdsle 12. mai.
Møtet vert i møterommet Åskora og startar kl. 10.00.

Saksliste for kontrollutvalet 12. mai.
Møtet vert i møterommet Sygna og startar kl. 12.00.

13. mai

Kl. 09.00 – Fellesorienteringar i Firdasalen.

  • Økonomisjefen orienterer om kommuneproposisjonen som kjem 12. mai, om kva verknadar denne får for fylkeskommunen.
  • Fylkesrådmannen orienterer om fylkeskommunen sitt arbeid på inntekts- og utgiftssida.
  • Fylkesdirektørane orienterer om arbeidet med budsjett og økonomiplan på sektornivå.

Kl. 15.00 – Møte i hovudutvala

Del dette:

Relaterte lenker