Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Fellesmøte for opplæringssektoren

Hovudutval for opplæring og fagopplæringsnemnda har fellesmøte på Flora vidaregåande skule 27. februar. Her møter dei blant andre rektorar, elevar og næringsliv.

Dette er eit samarbeidsmøte der rektorane ved dei vidaregåande skulane og andre samarbeidspartar og tillitsvalde også deltek.

Det vert ikkje ordinær sakshandsaming på møtet, som startar kl. 10.00.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713