Elva Anga i Førde. Foto: Arild Finne Nybø
Elva Anga i Førde. Foto: Arild Finne Nybø

Foto: Arild Finne Nybø

Energi

Sogn og Fjordane er eit fylke rikt på energiressursar i form av vatn, vind, olje og gass og bioenergi.

Fylkeskommunen er engasjert i å utnytte desse energiressursane til det beste for fylket.

Del dette:

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00