Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester

Elevtenester

Under denne fana finn du informasjon om kvar du kan henvende deg  dersom du treng råd og rettleiing, treng nokon å snakke med om personlege høve eller helse. Du finn også informasjon om biblioteket og kantine.