Elevkort

Alle elevar får eit elevkort / skulebevis til bruk som ID-kort på skulen, lånekort i biblioteket og til utskrifter og kopiering.

Elevane fyller ut eigne registreringsskjema ved skulestart som kontaktlærar leverer til kontoret. Elevkort vert bestilt til vg1-elevane etter skulefotograferinga.