totalbilete av trapp i inngangspartiet ved Sogndal vidaregåande skule, fleire sommarkledde elevar står i trappa, både jenter og gutar.
totalbilete av trapp i inngangspartiet ved Sogndal vidaregåande skule, fleire sommarkledde elevar står i trappa, både jenter og gutar.

Sogndal vidaregåande skule, foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Andregangs inntak vgo 2016-17

82 fleire søkjarar får tilbod om plass ved vidaregåande opplæring etter andregangs inntak til skuleåret 2016-2017. Hugs svarfrist 3. august. 

Det vart gitt melding om andregangs inntak 29. juli.
3606 søkjarar har då fått tilbod om skuleplass. 

Svarfrist  for søkjarar som har fått tilbod ved andre inntaket er 3. august.

Etter andre inntak står 76 søkjarar med ungdomsrett i fylket utan tilbod. Søkjarane på ventelistene fordeler seg på dei fleste skular og utdanningsprogram. Det er 352 ledige skuleplassar ved dei vidaregåande skulane. Frå 8. august er det skulane sjølve som har ansvar for inntaket.

Oversikt over ledige skuleplassar per 29. juli:

 

Førsteval til dei aller fleste

Kontaktperson:

Bekka Skaasheim 
fylkesdirektør for opplæring
Sogn og Fjordane fylkeskommune
bekka.skaasheim@sfj.no
415 30 956

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00