Møte i fagopplæringsnemnda

Tid: tirsdag 29. oktober