Kurs - Førebygging av utanforskap og radikalisering

Fylkesdirektøren inviterar lærarar i vidaregåande opplæring og ungdomsskulane til kurs i Førde 6.-8. november 2019. Kurset er ein del av fylkeskommunens strategiske arbeid for førebygging av radikalisering og valdelig ekstremisme.

: Hafstad vidaregåande skule, Førde
Tid: onsdag 6. november 11:00 - fredag 8. november 13:00
https://sfj.pameldingssystem.no/forebyggin...