UTSETT - Dialogmøte med kommunane, Sunnfjord

OBS! Dette møtet er utsett - ny dato kjem!

Fylkesdirektøren for opplæring inviterer til dialogmøte med kommunane. Målet er å halde fram ein god dialog om grunnopplæringa.

Vi ønskjer gjennom møta å reflektere over korleis gjennomføringa i vidaregåande opplæring er, og korleis vi saman kan styrke det faglege samarbeidet vidare.

: Rådhuset i Førde
Tid: tirsdag 5. november