Dialogmøte med kommunane, Sogn

Fylkesdirektøren for opplæring inviterer til dialogmøte med kommunane. Målet er å halde fram ein god dialog om grunnopplæringa.

Vi ønskjer gjennom møta å reflektere over korleis gjennomføringa i vidaregåande opplæring er, og korleis vi saman kan styrke det faglege samarbeidet vidare.

: Sogndal vidaregåande skule
Tid: fredag 29. november