Gulatingseminaret

Kvar låg Gulatinget?
Eit seminar om kjelder og kjeldeverdi.

: Gulen kommunehus, Eivindvik
Tid: fredag 27. september 11:00 - 22:00
https://www.gulatinget.no/arrangement-over...