Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland

Tid: mandag 2. desember