Frist for å søkje fondsmidlar i MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond)

Det overordna føremålet med fondet er å bidra til rekrutteringa til akvakulturnæringa. Dette skal skje gjennom å auke attraktivitet for vidaregåande opplæring i akvakultur og anna vidaregåande opplæring som støttar denne næringa sitt behov for fagkompetanse.

Les meir ved å gå inn på lenka.

Tid: sndag 1. september
https://www.sfj.no/marint-rekrutterings-og...