Læringsverkstad - program for folkehelsearbeid i kommunane

Onsdag 28. august inviterar Sogn og Fjordane fylkeskommune til ein læringsverkstad for kommunane som ynskjer å søke på midlar gjennom program for folkehelsearbeid i kommunane. Prosjektet "barn og unges psykiske helse og livskvalitet (0-24år)" er ein del av det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunane.

Læringsverkstaden tek sikte på å vidareutvikle prosjektskissene før fristen 13. september. Aktuelle FoU-miljø deltek på læringsverkstaden, og stiller med personar med kompetanse og høve til å følge opp prosjekta.

Målgruppe: kommunar som har tenkt å søke på midlar gjennom program for folkehelsearbeid i kommunane
Meir detaljert program kjem seinare.

Frist for påmelding er 13. august 2019.

Arrangør: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tid: onsdag 28. august 10:00 - 15:00
https://sfj.pameldingssystem.no/laeringsve...