Høyringskonferanse 2019: Saman for vatnet

Vi arrangerer høyringskonferanse i samband med revidering av vassforvaltningsplanen for 2022 -2027.

: Førde - Scandic Sunnfjord Hotel & Spa
Tid: torsdag 23. mai 09:30 - 15:45
https://sfj.pameldingssystem.no/hoyringsko...
https://www.sfj.no/korleis-skal-vi-forvalt...