Presentasjon av resultat frå fylkeshelseundersøkinga

Førebels program:
Kl. 10.00: Velkommen

Kl. 10.05: Leif Aarø presenterer funn frå undersøkinga.
Spørsmål, dialog og innspel

Kl. 11.30: Lunsj, restaurant Laxen (på hotellet)

Kl. 12.30: Vegen vidare
o Viktige funn for planlegginga i fylket/kommunane.
o Eventuelle funn/tema det bør forskast på.

Kl. 13.10: Orientering om status og framdrift;
Sogn og Fjordane har fått innvilga søknad om å bli programfylke – barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Kl. 13.30 Vel heim

Meir informasjon kjem på sfj.no.

Arrangør: Sogn og Fjordane fylkeskommune og Folkehelseinstituttet
: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
Tid: fredag 14. juni 10:00 - 13:30