Regionalt planforum

Lærdal kommune - KPL arealdel - utkast til plan - før offentleg ettersyn
Det vert lagt opp til møte med synfaring i Lærdal. Ingen andre møter ledig den dagen.

Arrangør: TORBJØRN HASUND
: Møterom Jølstra (Fylkeshuset, Leikanger) og møterom Hafstad (Storehagen, Førde)
Tid: onsdag 22. mai 09:00 - 15:00