Regionalt planforum

09:00 Selje og Eid kommunar - interkommunal arealdel for kystsona - utkast til planprogram

12:00 Hyllestad kommune - kommuneplanen sin arealdel - planprogram

Arrangør: TORBJØRN HASUND
: Møterom Jølstra (Fylkeshuset, Leikanger) og møterom Hafstad (Storehagen, Førde)
Tid: onsdag 20. mars 09:00 - 15:00