Kulturkonferansen Vestland – Ein ny region veks fram

Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til felles kulturkonferanse i Bergen. Meld deg på innan 5. mars.

: Bergen – Scandic Ørnen
Tid: torsdag 21. mars 09:30 - 15:30
https://www.vlfk.no/kulturkonferansen2019/
http://www.sfj.no/kulturkonferansen-vestla...