Dialogmøte om Vestland fylke

Fylkesordførarane Anne Gine Hestetun og Jenny Følling presenterer sine visjonar for den nye regionen.Eit føremål med møtet er at folk kan koma med innspel om kva dei meiner bør prioriterast i ein utviklingsstrategi for fylket.

Enkel servering frå kl 16.30. Ope for alle.

: Førde – Mo og Øyrane vgs., avd. Øyrane
Tid: tirsdag 26. mars 17:00 - 20:00
https://www.vlfk.no/i-gang-med-dialogmote-...