Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Tid: fredag 14. juni 10:00 - 15:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fylkesraa...