Møte i fagopplæringsnemnda

Tid: onsdag 12. juni
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fagopplae...