Møte i hovudutval for opplæring

: Sogn jord- og hagebruksskule
Tid: tirsdag 27. august 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...