Møte i hovudutval for opplæring

: Fylkeshuset, Leikanger
Tid: tirsdag 28. mai 09:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...