Møte i hovudutval for opplæring

: Fylkeshuset, Leikanger
Tid: onsdag 27. mars 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...