Møte i hovudutval for næring og kultur

Tid: onsdag 11. september 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...