Møte i hovudutval for næring og kultur

Tid: tirsdag 19. mars 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...