Møte i fylkesutvalet

: Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna
Tid: onsdag 28. august 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fylkesutv...