Møte i fylkesutvalet

: Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna
Tid: onsdag 8. mai 16:00 - torsdag 9. mai 16:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fylkesutv...