Klimathon 2019

Arrangert i samarbeid med ulike forskingsmiljø i Bergen, Hordaland fylkeskommune, Vestlandsforsking og NORADAPT (klimatilpassingssenteret i Sogndal).

: Aulaen, Universitetet i Bergen
Tid: tirsdag 19. mars - onsdag 20. mars
http://www.sfj.no/bli-med-og-finn-praktisk...
https://sites.google.com/view/r3-climate/e...